BMW Motorrad Off-Road Training: Level 1

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2021

เรียนรู้พื้นฐานการขับขี่บนทางออฟโรด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ตระกูล GS ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำเรื่องท่าทางการขับขี่ และการขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การอบรมแบ่งเป็นสถานีที่ออกแบบตามมาตรฐานของ BMW Motorrad ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานรถได้จริง

โดยในแต่ละสถานีจะมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ประเทศเยอรมนี เป็นผู้สาธิตและให้คำแนะนำ

Off-Road Training: Level 1

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. - 16.30 น.)

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาสำคัญ

 • แนะนำตัวรถ ระบบบนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • การปรับตั้งอุปกรณ์บนตัวรถให้เหมาะสมกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้และค้นหาท่าทางการขับขี่ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • การควบคุมกำลังเครื่องยนต์ และการบังคับเลี้ยวที่ความเร็วต่ำ
 • การหยุดรถแบบฉับพลันในสถานการณ์ฉุกเฉินบนเส้นทางออฟโรด
 • การขับขี่ขึ้น-ลง บนเส้นทางออฟโรดต่างระดับและเนิน
 • การทดลองขับขี่ในภูมิประเทศจริงแบบออฟโรดและออนโรด
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหาเพิ่มเติม

 • การยกรถกรณีรถล้ม ในสถานการณ์และภูมิประเทศต่างๆ
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวรถระหว่างการขับขี่
 • การเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถ และอุปกรณ์การขับขี่

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ และรูปแบบการจัดกิจกรรมคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19)

+ ศึกษาเพิ่มเติม
Address
Enduro Park Thailand บางพระ ชลบุรี
ขอเส้นทาง external-link-arrow-bold

ราคา

 • 3,750 บาท (ราคาพิเศษ 50%) สำหรับเจ้าของมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู
 • 7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

*ลูกค้าต้องนำรถมาเอง โดยต้องเป็นรถในตระกูล GS เท่านั้น*

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  
 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad
 • สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ได้ฟรี (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off-road สามารถเช่าในราคา 500 บาท)
 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน
 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน
 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

ค่าบริการเพิ่มเติมกรณีเช่ารถของสนาม

(ชำระค่าบริการเพิ่มเติมหลังจองคอร์ส)

ราคาเช่ารถของสนามสำหรับเจ้าของ BMW Motorrad

 • รุ่น R 1250 GS ราคาเช่า 5,000 บาท
 • รุ่น R 1200 GS ราคาเช่า 4,000 บาท
 • รุ่น F 850 GS ราคาเช่า 3,000 บาท

ราคาเช่ารถของสนามสำหรับบุคคลทั่วไป

 • รุ่น R 1250 GS ราคาเช่า 12,500 บาท
 • รุ่น R 1200 GS ราคาเช่า 11,500 บาท
 • รุ่น F 850 GS ราคาเช่า 10,500 บาท

หมายเหตุ: กรณีเช่ารถของสนาม ท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน ทั้งนี้ ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของ Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด (ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ขับขี่ต่อในกรณีที่ผู้เช่ารถมีความเสี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ฝึกสอน)

นโยบายการคืนเงิน: ทางบริษัทชำระคืนให้เต็มจำนวน กรณีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หากลูกค้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันที่กำหนดขึ้นใหม่ได้ 

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีและแสดงใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม ( เอกสารตัวจริง )
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารตัวจริง )
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นที่มีรหัส GS ในการร่วมกิจกรรม (รถส่วนตัว) หรือสามารถขอเช่ารถจากทางสนามโดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถตามที่สนามกำหนด
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไข
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082 4410777

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้รถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ในการเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม Off Road Training Level 1 Course

สนใจกิจกรรม Off Road Training Level 1 Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม

Off-Road Training: Level 1 Course

9 ตุลาคม 2654

Open to book

พฤศจิกายน 2564

Coming Soon

ธันวาคม 2564

Coming Soon

spinner