Off-Road Training : Level 3 (2 วัน) Course

เตรียมความพร้อมในการขับขี่บนทางออฟโรดบนเส้นทางจริงภายใต้การดูแลจากทีมครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบทักษะการขับขี่บนเส้นทางจริงภายใต้การดูแลจากทีมครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ โดยในแต่ละเส้นทางการขับขี่ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอุปสรรคนั้นๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาเรียน 2 วัน (9.00-16.30 น.)

 

เนื้อหาสำคัญ

 • เทคนิคการเตรียมตัว เตรียมรถ และเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม สำหรับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดระดับสูง
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขับขี่ออฟโรด
 • เทคนิคการควบคุมรถเพื่อการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดในระดับสูง โดยใช้พื้นฐานที่เคยเรียนรู้จาก Level 1 และ Level 2 มาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ภูมิประเทศจริงที่มีระยะทางไม่ต่ำกว่า 100 กม.
 • (เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

15,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

7,500 บาท สำหรับเจ้าของ BMW Motorrad

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

*รถที่ลูกค้านำมาร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE ขนาด 500 cc. ขึ้นไปเท่านั้น*

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  
 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad
 • สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ได้ฟรี (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off-road สามารถเช่าในราคา 500 บาท)
 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน
 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)
 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

หมายเหตุ: มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีเช่ารถของสนาม โดยท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน ทั้งนี้ ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของ Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการเรียนและได้รับการรับรอง Off-Road Training Level 1 และ Level 2 แล้วเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมต้องจัดเตรียมกระเป๋าน้ำดื่มแบบสะพายหลังมาด้วยตัวเอง เพราะมีการขับขี่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาตลอดทั้งวัน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 6. ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นที่มีรหัส GS ในการร่วมกิจกรรม (รถส่วนตัว) หรือสามารถขอเช่ารถจากทางสนามโดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถตามที่สนามกำหนด และผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไข
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม Off-Road Training: Level 3 (2 วัน) Course

สนใจกิจกรรม Off-Road Training: Level 3 (2 วัน) Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner