BMW Motorrad On-Road Training: Level 1 Course

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2021

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เข้าใจการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW Motorrad ที่เกี่ยวข้องต่อการขับขี่ เรียนรู้วิธีใช้งานและควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้สามารถใช้งานรถจักรยานยนต์ได้ปลอดภัย

On-Road Training: Level 1

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. - 16.30 น.)

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาสำคัญ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
 • ประเภทของรถจักรยานยนต์
 • อุปกรณ์การขับขี่และอุปกรณ์บนตัวรถที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • พื้นที่การขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์แต่ละประเภท
 • ระบบควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์บนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
 • การควบคุมรถขณะที่ไม่ได้มีการขับขี่
 • สมดุลของรถ และการควบคุมเสถียรภาพระหว่างผู้ขับขี่และรถ
 • การเข็นรถเดินหน้า ถอยหลัง
 • การจอดรถ การขึ้นและลงจากรถ
 • การใช้งานขาตั้งข้าง ขาตั้งกลาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่และการควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในการเคลื่อนที่
 • การขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ และควบคุมคลัทช์ในการออกตัว
 • การชะลอความเร็วและการหยุดรถในความเร็วต่ำ
 • การเปลี่ยนเกียร์ และการเพิ่มความเร็ว
 • การควบคุมรถให้มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
 • การเลี้ยวรถที่ความเร็วต่ำแบบต่อเนื่อง (Straight slalom / Off set slalom)
 • การเลี้ยวรถเป็นวงกลมแบบต่อเนื่อง
 • การกลับรถบนทางสาธารณะอย่างปลอดภัย
 • การหยุดรถแบบฉับพลันในกรณีฉุกเฉินบนทางตรง (BMW Motorrad ABS.)

รูปแบบการจัดกิจกรรมคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19

+ ศึกษาเพิ่มเติม
Address
โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี สุวินทวงศ์
ขอเส้นทาง external-link-arrow-bold

ราคา

 • 3,750 บาท (ราคาพิเศษ 50%) สำหรับเจ้าของมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู
 • 7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้รถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ในการเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 7 คน  
 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad
 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน
 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)
 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

นโยบายการคืนเงิน: ทางบริษัทชำระคืนให้เต็มจำนวน กรณีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 หากลูกค้าไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันที่กำหนดขึ้นใหม่ได้ 

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีและแสดงใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม (เอกสารตัวจริง)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW Motorrad ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารตัวจริง)
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรม
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไข
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082 4410777
+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Level 1 Course

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Level 1 Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม

On-Road Training: Level 1 Course

16 ตุลาคม 2654

Open to book

พฤศจิกายน 2564

Coming Soon

ธันวาคม 2564

Coming Soon

spinner