BMW Motorrad DISCOVERIDE – เกาะเสม็ด

19 – 21 มีนาคม 2564

ชมและชิมผลไม้สด ๆ จากสวนตามฤดูกาล และดื่มด่ำบรรยากาศริมหาดที่เกาะเสม็ด

สวนผลไม้จันทบุรี – เกาะเสม็ด

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

 • ชลบุรี / ชลบุรี

จุดหมายปลายทางหลัก

 • เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ระยะเวลารวม, ระยะเวลาขับขี่, ระยะทาง

 • ทริป 3 วัน 2 คืน / ขับขี่รถ 2 วัน / ระยะทางขับขี่ 395 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

 • ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ทักษะการขับขี่

 • ระดับเบื้องต้น - ปานกลาง

ไฮไลท์ของทริป

 • สวนผลไม้จันทบุรี - เกาะเสม็ด
+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน เพื่อรับข้อมูลกิจกรรม

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : Enduro Park Thailand - สวนผลไม้ - เกาะเสม็ด / ระยะทางขับขี่ 289 กม.

08.30 : ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่ Enduro Park Thailand ประชุมแผนการเดินทาง  และเริ่มออกเดินทาง
11.00 : อาหารกลางวัน ชมสวนและชิมผลไม้ ในสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี
14.00 : ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปยังท่าเรือ เพื่อจอดรถจักรยานยนต์และนั่งเรือเร็วไปยังเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
17.00 : เข้าพักที่โรงแรมในเกาะเสม็ด
18.30 : ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เกาะเสม็ด

08.00 : ทานอาหารเช้าในโรงแรม
11.00 : นั่งเรือท่องเที่ยวรอบเกาะ / ดำน้ำ ทานอาหารกลางวันบนเรือ
18.00 : ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : เกาะเสม็ด - Enduro Park Thailand / ระยะทางขับขี่ 105 กม.

08.00 : ทานอาหารเช้าในโรงแรม
11.00 : นั่งเรือออกจากเกาะขึ้นสู่ฝั่ง
11.40 : ขับขี่รถจักรยานยนต์จากท่าเรือเพื่อไปทานอาหารกลางวัน
13.30 : แวะชมและชิมผลไม้ในสวนที่จังหวัดระยอง (เฉพาะฤดูกาล)
15.30 : ประชุมสรุปทริป ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา / Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง

  

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย

 • พักห้องเดี่ยว : 7,250 บาท
 • พักห้องคู่ : 5,250 บาท
 • พักห้องคู่ : 10,500 บาท (ราคารวมผู้ติดตาม 1 ท่าน)

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางในมาตรฐาน BMW Motorrad Tour guide certified
 2. ที่พักโรงแรมต้นสักรีสอร์ท หาดทรายแก้ว จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. บริการนั่งเรือทัวร์รอบเกาะ / ดำน้ำ
 5. ค่าผ่านเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ / รถยนต์รับ-ส่งที่พัก
 6. ค่าจอดรถจักรยานยนต์และเก็บสัมภาระก่อนลงเรือ
 7. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 8. ข้อมูลการเดินทาง
 9. ค่าเรือข้ามไปเกาะเสม็ด (เรือเร็วแบบเช่าเหมาลำ)

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่
 4. บริการอื่นที่ไม่รวมอยู่ในรายการข้างต้น
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะเสม็ด

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะเสม็ด

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner