Off-Road Training : Level 1 Course

เรียนรู้พื้นฐานการขับขี่บนทางออฟโรด ที่ Enduro Park Thailand วันที่ 27 มีนาคม 2564

เรียนรู้พื้นฐานการขับขี่บนทางออฟโรด ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ตระกูล GS ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำเรื่องท่าทางการขับขี่ และการขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การอบรมแบ่งเป็นสถานีที่ออกแบบตามมาตรฐานของ BMW Motorrad ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้ได้จริง โดยในแต่ละสถานีจะมีผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ประเทศเยอรมนี เป็นผู้สาธิตและให้คำแนะนำ 

Off-Road Training: Level 1

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. - 16.30 น.)

+ Read more

เนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาสำคัญ

 • แนะนำตัวรถ ระบบบนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • การปรับตั้งอุปกรณ์บนตัวรถให้เหมาะสมกับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และการใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้และค้นหาท่าทางการขับขี่ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • การควบคุมกำลังเครื่องยนต์ และการบังคับเลี้ยวที่ความเร็วต่ำ
 • การหยุดรถแบบฉับพลันในสถานการณ์ฉุกเฉินบนเส้นทางออฟโรด
 • การขับขี่ขึ้น-ลง บนเส้นทางออฟโรดต่างระดับและเนิน
 • การทดลองขับขี่ในภูมิประเทศจริงแบบออฟโรดและออนโรด
+ Read more

เนื้อหาเพิ่มเติม

 • การยกรถกรณีรถล้ม ในสถานการณ์และภูมิประเทศต่างๆ
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวรถระหว่างการขับขี่
 • การเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถ และอุปกรณ์การขับขี่

(เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศหรือสภาพอากาศ)

+ Read more

ราคา

7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

3,750 บาท สำหรับเจ้าของ BMW Motorrad

*รถที่ลูกค้านำมาร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถสไตล์ DUAL PURPOSE หรือ ADVENTURE ขนาด 500 cc. ขึ้นไปเท่านั้น*

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 2 คน  
 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad
 • สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ได้ฟรี (ยกเว้นรองเท้าสำหรับขับขี่ Off-road สามารถเช่าในราคา 500 บาท)
 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน
 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)
 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad

หมายเหตุ: มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีเช่ารถของสนาม (ไม่มีส่วนลด) โดยท่านไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ บนตัวรถหากเกิดความเสียหายระหว่างการเรียน ทั้งนี้ ผู้เช่ารถต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของ Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด

+ Read more

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นที่มีรหัส GS ในการร่วมกิจกรรม (รถส่วนตัว)
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0824410777
+ Read more

สนใจกิจกรรม Off Road Training Level 1 Course

สนใจกิจกรรม Off Road Training Level 1 Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ Read more
spinner