On-Road Training : Advanced Course & Big Bike License Test

เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างขับขี่ และฝึกการขับขี่เพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • เพิ่มเติมทักษะเกี่ยวกับการใช้งานจริง และการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
  • ฝึกฝนและทดสอบทักษะการขับขี่ที่สอดคล้องกับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

 

เนื้อหาสำคัญ

1. การปฐมพยาบาลและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

2. การประเมินและควบคุมสถานการณ์การขับขี่ในทุกสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

3. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในระหว่างการขับขี่

4. ทบทวนทักษะการขับขี่และควบคุมรถในระดับสูง

5. ฝึกฝนและทดสอบทักษะการขับขี่ที่สอดคล้องกับการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

  

เงื่อนไข

ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการเรียนและได้รับการรับรอง On-Road Training: Basic Course แล้วเท่านั้น

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

3,750 บาท สำหรับเจ้าของ BMW Motorrad

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

+ Read more

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Advance Course

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Advance Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ Read more
spinner