วันที่จัดกิจกรรม (3 วัน / 2 คืน)

เดือนพฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน  - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
เดือนธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
 • วันศุกร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันศุกร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
Address
Ashcarya Boutique Resort อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ขอเส้นทาง external-link-arrow-bold

รับจำนวน 6 ครอบครัว/ ทริป

+ ศึกษาเพิ่มเติม

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ห้องพัก ณ Ashcarya Boutique Resort จำนวน 2 คืน (พัก 1 คนต่อ 1 ห้อง ในกรณีที่ไม่มีผู้ติดตาม)
 • อาหาร 5 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อพร้อมเครื่องดื่มในมื้ออาหาร - ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์)
 • ของที่ระลึกจากกิจกรรม
 • ทีมผู้สอนการขับขี่ที่ได้รับการรับรองการทำงานตามมาตรฐานของ BMW Motorrad IIA. / ITA.
+ ศึกษาเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

 • เจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW Motorrad หรือเจ้าของรถยนต์ BMW รุ่นใดก้ได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีชุดขับขี่ และอุปกรณ์ป้องกันขณะขับขี่ ที่ปลอดภัย
+ ศึกษาเพิ่มเติม

โมเดลจักรยานยนต์ที่แนะนำในการร่วมกิจกรรมเทรนนิ่ง

 • BMW Motorrad ตระกูล GS (มีบริการให้เช่าพร้อมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
+ ศึกษาเพิ่มเติม

กำหนดการกิจกรรม GS Glamping Experience

วันที่ 1

13:00

ลงทะเบียน เช็คอิน ตรวจเอกสารใบขับขี่ เซ็นเอกสารร่วมกิจกรรม รับของที่ระลึก ณ Ashcarya Boutique Resort

14:00–17:00

อุ่นเครื่องกันเบาๆ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมขี่มอเตอร์ไซค์ออฟโรด 

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ที่รีสอร์ท

20.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

7:00–8:00

รับประทานอาหารเช้า 

8:00–9:00

ฟังรายละเอียดกิจกรรม

9:00–12:00

Rider Program Part 1 กิจกรรมภาคเช้าสำหรับผู้ร่วมขับขี่มอเตอร์ไซค์ออฟโรด และกิจกรรมเสริม สำหรับผู้ติดตาม

12:00–13:00

รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00–16:00

Rider Program Part 2 กิจกรรมภาคบ่ายสำหรับผู้ร่วมขับขี่มอเตอร์ไซค์ออฟโรด และกิจกรรมเสริมสำหรับผู้ติดตาม

17:30–21:00

รับประทานอาหารค่ำ แคมป์ไฟ BBQ Party

21.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

7:00–8:00

รับประทานอาหารเช้า

8:00–11:00

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

12:00

เช็คเอาท์

ค่าใช้จ่าย

ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า BMW Motorrad เท่านั้น

 • พักเดี่ยว 8,000 บาท
 • พักคู่ 11,000 บาท
 • พักคู่ พร้อมบุตรอายุไม่เกิน 12 ปี 11,000 บาท
 • พักคู่ พร้อมบุตรอายุมากกว่า 12 ปี 14,000 บาท 

(เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีที่ที่มีผู้ติดตามพักห้องเดียวกันจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น)


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • บุตรอายุเกิน 12 ปีเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท สำหรับเตียงเสริม
 • กรณีเช่ารถมอเตอร์ไซค์ BMW R1250GS ค่าใช้จ่าย 4,000 บาทตลอดกิจกรรม


ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเอง

 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวร่วมกิจกรรมเทรนนิ่ง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุในการให้บริการของผู้จัด
 3. ค่าบริการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกิจกรรมจนไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมขับขี่มอเตอร์ไซค์ออฟโรดต้องใช้จักรยานยนต์ BMW ตระกูล GS ในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777
+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner