ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

สดุดีจอมราชา

'ถวายบังคมจอมราชา

พระบุญญาเกริกฟ้าไกล

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรจอมราชัน

ธ อนันต์ปรีชาชาญ

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ

งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง

แสงทองส่องมา

ไพร่ฟ้าต่างสดใส

มหาวชิราลงกรณ

มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

เทิดไท้พระภูวไนย

ถวายใจสดุดี'

 

*เพลง สดุดีจอมราชา ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner