ราชาทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

‘ราชาทรงพระเจริญ เราสรรเสริญเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่

ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ

ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ

ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน

ฟ้าคอยห่วงใจแผ่นดินถิ่นฐาน

ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำ

ฟ้าพาหว่านดำพืชผลได้กิน

ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชน

ฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชา

ฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คน

ฟ้าพาผู้คนผ่านพ้นโพยภัย

ฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้น

แผ่นดินนี้ รัชกาลที่ 10

ให้สัญญาพ่อภูมิพล ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน

ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน

ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้

ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหวหวั่น

ฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทย

ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น

แผ่นดินนี้ รัชกาลที่ 10

ให้สัญญาพ่อภูมิพล ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน

ไม่ทิ้งประชาชน ของพระองค์ราชัน

ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้

ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหวหวั่น

ฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทย

ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น

ราชาทรงพระเจริญ เราสรรเสริญเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่

ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ

ฝ่าบาทสถิตย์ในหัวใจ

ปวงราษฎร์ชาวไทย ภักดีราชัน’

 

*เพลง ราชาทรงพระเจริญ โดย พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน ไพพรรณรัตน์ และ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner