สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

‘ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย  มิ่งขวัญเหล่าทหาร

จงรักภักดี ยั่งยืนนาน  เพื่อราชวงศ์จักรี

ด้วยพระมหา  กรุณาธิคุณ  ใต้ร่มพระบารมี

กองทัพไทยสดุดี ถวายพระเกียรติ ด้วยชีวิน

ธ ทรงนำ ความร่มเย็น ความรักให้แผ่นดิน

พ่อเดินก้าวไปทั่วทุกถิ่น พลิกพื้นเป็นแผ่นดินทอง

เจ็ดสิบปีที่พ่อทรงงาน ให้บ้านเมืองของเราเรืองรอง

ประชาทั่วโลกแซ่ซ้อง ในรัชกาลที่ ๙

* พระองค์สถิตในหัวใจ  ของคนไทยทั่วหล้า

ทุกคำสอนที่พ่อนำพา จากฟ้าลงมาสู่ดิน

ลูกขอน้อมนำทำต่อไป  ด้วยหัวใจถวิล

ขอสัญญา จะรักชาติไปจนสิ้น  สุดลมหายใจ

ขอสัญญา  จะเป็นคนดีของแผ่นดิน  เพื่อประเทศไทยดำรง’

 

 

*เพลง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประพันธ์คำร้องโดย คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง

 

 

+ ศึกษาเพิ่มเติม