On-Road Training : Level 1 Course

เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เข้าใจการทำงานของระบบช่วยเหลือขณะขับขี่ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW Motorrad เรียนรู้วิธีใช้งานและควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้สามารถใช้งานรถจักรยานยนต์ได้ปลอดภัย

เงื่อนไข: คอร์สนี้ไม่มีบริการเช่ารถของสนาม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำรถส่วนตัวมาร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูฝึกและกฎความปลอดภัยของ Enduro Park Thailand อย่างเคร่งครัด

On-Road Training: Level 1

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

1 วัน (9.00 น. - 16.30 น.)

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาสำคัญ

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่:

 • ประเภทของรถจักรยานยนต์
 • อุปกรณ์การขับขี่และอุปกรณ์บนตัวรถที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • พื้นที่การขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์แต่ละประเภท
 • ระบบควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์บนตัวรถที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

2. การควบคุมรถขณะที่ไม่ได้มีการขับขี่

 • สมดุลของรถ และการควบคุมเสถียรภาพระหว่างผู้ขับขี่และรถ
 • การเข็นรถเดินหน้า ถอยหลัง
 • การจอดรถ การขึ้นและลงจากรถ
 • การใช้งานขาตั้งข้าง ขาตั้งกลาง

3. การขับขี่และควบคุมรถขณะเคลื่อนที่

 • การขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ และควบคุมคลัทช์ในการออกตัว
 • การชะลอความเร็วและการหยุดรถในความเร็วต่ำ
 • การเปลี่ยนเกียร์ และการเพิ่มความเร็ว

4. การควบคุมรถให้มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

 • การเลี้ยวรถที่ความเร็วต่ำแบบต่อเนื่อง (Straight slalom) อย่างปลอดภัย
 • การกลับรถบนทางสาธารณะอย่างปลอดภัย
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ราคา

 • 3,750 บาท (ราคาพิเศษ 50%) สำหรับเจ้าของมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู
 • 7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

*รถที่ลูกค้านำมาร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถ BMW Motorrad รุ่นใดก็ได้*

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Instructor Academy (IIA) ในอัตราส่วนผู้ฝึกสอนหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน 2 คน
 • แผนการเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ 1 ในมาตรฐานของ BMW Motorrad
 • สามารถยืมอุปกรณ์ป้องกัน การ์ดศอก การ์ดเข่า ได้ฟรี
 • อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเรียนการสอน
 • ภาพถ่ายส่วนบุคคลของท่านในระหว่างการเรียน (ส่งให้ภายหลังจบการเรียน)
 • ประกาศนียบัตรแสดงการผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BMW Motorrad
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ 50% จะต้องสามารถเเสดงเอกสารการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสามารถนำรถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่น (รถส่วนตัว) มาใช้ในการอบรมและผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุในเงื่อนไข
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างร่วมกิจกรรม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Level 1 Course

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Level 1 Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner