BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

เชียงใหม่ - บ้านรักไทย - แม่สะเรียง

เชียงใหม่ - ปาย - บ้านรักไทย - แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง สุดคลาสสิค 1,864 โค้ง ที่นักขับขี่ทั่วโลกอยากมาพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต

เชียงใหม่ - บ้านรักไทย - แม่สะเรียง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

เชียงใหม่ / เชียงใหม่

จุดหมายปลายทางหลัก

แม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 6 วัน 5 คืน / ขับขี่รถ 5 วัน / ระยะทางขับขี่ 750 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ทางโค้งบนภูเขา

ทักษะการขับขี่

ระดับปานกลาง 

ไฮไลท์ของทริป

หมู่บ้านช้างแม่ตะมาน บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยอินทนนท์

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : พระนครศรีอยุธยา - อุ้มผาง / ระยะทางขับขี่ 600 กม.

 • พบกันที่จุดนัดพบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง
 • ออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปยังอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 • พักที่โรงแรมในอำเภออุ้มผาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : น้ำตกทีลอซู

 • ล่องเรือยางในต้นน้ำแม่กลอง และนั่งรถ 4x4 ชมน้ำตกทีลอซู
 • พักที่โรงแรมในอำเภออุ้มผาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : อุ้มผาง - กำแพงเพชร / ระยะทางขับขี่ 310 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากอุ้มผาง แวะตลาดดอยมูเซอ ไปยังจังหวัดกำแพงเพชร
 • พักที่โรงแรมในจังหวัดกำแพงเพชร ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : กำแพงเพชร - พระนครศรีอยุธยา / ระยะทางขับขี่ 300 กม.

 • ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับ และสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

12,000 บาท / 16,500 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy
 2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. อาหารกลางวัน 4 มื้อ อาหารค่ำ 3 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง
 6. ค่าบริการท่องที่ยวน้ำตกทีลอซู
 7. ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner