BMW Motorrad DISCOVERIDE – จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

เส้นทางขี่รถจักรยานยนต์ผจญภัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ลัดเลาะในเส้นทางธรรมชาติและแปลงผลไม้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในผืนป่าตะวันออก

จันทบุรี

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

 • ชลบุรี / ชลบุรี

จุดหมายปลายทางหลัก

 • จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลารวม, ระยะเวลาขับขี่, ระยะทาง

 • ทริป 3 วัน 2 คืน / ขับขี่รถ 3 วัน / ระยะทางขับขี่ 730 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

 • ออนโรด 70 %  ออฟโรด 30 %

ทักษะการขับขี่

 • ระดับปานกลาง - ดีมากในแบบออฟโรด

ไฮไลท์ของทริป

 • เส้นทางออฟโรดในภาคตะวันออก
 • เที่ยวชม / ชิม ผลไม้ตามฤดูกาล
+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน เพื่อรับข้อมูลกิจกรรม

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : Enduro Park Thailand - จันทบุรี / ระยะทางขับขี่ 310 กม.

08.00: ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่ Enduro Park Thailand ประชุมแผนการเดินทาง และเริ่มออกเดินทาง
08.30 - 12.00: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด / ออฟโรด
12.00 - 13.00: พักทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด / ออฟโรด
17.30: เช็คอินเข้าที่พัก เช็คอินเข้าที่พัก ณ บ้านนกฮูก อ. ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
18.30: อาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
*** เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ 2 : จันทบุรี / ระยะทางขับขี่ 240 กม.

09.00 - 12.00: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด / ออฟโรด / เที่ยวชม / ชิม สวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
12.00 - 13.00: พักทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด / ออฟโรด / พักทานอาหารว่าง พิซซ่า เตาถ่าน
16.30: เข้าที่พัก
18.00: อาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
*** เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ 3 : จันทบุรี - Enduro Park Thailand / ระยะทางขับขี่ 180กม

10.30 - 12.00: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด
12.00 - 13.00: พักทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00: ขับขี่ในเส้นทางออนโรด
14.30: แวะพักที่จุดนัดพบสุดท้าย (ปั๊มน้ำมัน) ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา
16.00: จุดสิ้นสุดการเดินทาง ENDURO PARK THAILAND
*** เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย

 • พักห้องเดี่ยว 6,700 บาท
 • พักห้องคู่ 5,000 บาท
 • พักห้องคู่ 10,000 บาท (ราคาพร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน)

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางในมาตรฐาน BMW Motorrad Tour guide certified
 2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส บรรทุกสัมภาระของผู้ร่วมเดินทาง พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง
 6. ค่าเข้าสวนผลไม้

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE จันทบุรี

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE จันทบุรี

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner