BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - บ่อเกลือ - เชียงแสน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง โยนตัวเอนล้อตามโค้งสวยๆ สู่พื้นที่เต็มไปด้วยอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ในมุมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่เคยสัมผัส

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

เชียงใหม่ / เชียงใหม่

จุดหมายปลายทางหลัก

แพร่ น่าน บ่อเกลือ เชียงแสน ดอยอ่างขาง

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 8 วัน 7 คืน / ขับขี่รถ 6 วัน / ระยะทางขับขี่ 1,200 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ทางโค้งบนภูเขา

ทักษะการขับขี่

ระดับปานกลาง

ไฮไลท์ของทริป

คุ้มเจ้าเมืองแพร่ - วัดภูมินทร์ - บ้านสะปัน - สามเหลี่ยมทองคำ -  ดอยอ่างขาง - ดอยเชียงดาว

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : เชียงใหม่

 • ผู้ร่วมเดินทางทุกคนเช็คอินโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
 • ประชุมแผนการเดินทาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เชียงใหม่ - แพร่ / ระยะทางขับขี่ 200 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากเชียงใหม่ แวะชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง คุ้มเจ้าเมืองแพร่
 • เข้าพักที่โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทานอาหารค่ำร่วมกันที่คุ้มวงศ์บุรี และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : แพร่ - น่าน / ระยะทางขับขี่ 140 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากแพร่ สู่จังหวัดน่าน เที่ยวชมวัดภูมินทร์ งาช้างดำในพิพิธภัณฑ์น่าน
 • พักที่โรงแรมในตัวเมืองน่านทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : น่าน - บ่อเกลือ / ระยะทางขับขี่ 120 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากน่าน สู่อำเภอบ่อเกลือ พักทานมื้อเที่ยงที่บ้านสะปัน
 • พักที่โรงแรมในอำเภอบ่อเกลือ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : บ่อเกลือ - เชียงแสน / ระยะทางขับขี่ 270 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ่อเกลือ สู่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • พักที่โรงแรมริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสน ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : เชียงแสน - ฝาง / ระยะทางขับขี่ 170 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากเชียงแสน แวะทานมื้อเที่ยงที่ดอยแม่สลอง สู่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • พักที่โรงแรมในอำเภอฝาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 : ฝาง - เชียงใหม่ / ระยะทางขับขี่ 300 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากฝาง ทานมื้อเที่ยงที่ดอยอ่างขาง ผ่านดอยเชียงดาว เข้าสู่เชียงใหม่
 • พักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ประชุมสรุปทริป ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 : เชียงใหม่ - ภูมิลำเนา

 • ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

13,000 บาท / 19,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy
 2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. อาหารกลางวัน 6 มื้อ อาหารค่ำ 7 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง
 6. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์น่าน
 7. ค่าเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner