BMW Motorrad DISCOVERIDE – เกาะช้าง

เที่ยวชมและชิมผลไม้สดๆ จากสวนตามฤดูกาล และนอนดูพระอาทิตย์ตกน้ำสบายๆที่เกาะช้าง

สวนผลไม้จันทบุรี – เกาะช้าง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

ชลบุรี / ชลบุรี

จุดหมายปลายทางหลัก

เกาะช้าง จังหวัดตราด

ระยะเวลารวม, ระยะเวลาขับขี่, ระยะทาง

ทริป 3 วัน 2 คืน / ขับขี่รถ 2 วัน / ระยะทางขับขี่ 560 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ทักษะการขับขี่

ระดับปานกลาง - ดีมาก

ไฮไลท์ของทริป

สวนผลไม้จันทบุรี - เกาะช้าง

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : Enduro Park Thailand - สวนผลไม้ - เกาะช้าง / ระยะทางขับขี่ 307.5 กม.

08.30 : ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่ Enduro Park Thailand ประชุมแผนการเดินทาง  และเริ่มออกเดินทาง
11.00 : อาหารกลางวัน ชมสวนและชิมผลไม้ ในสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี
13.00 : ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปยังท่าเรือ เพื่อนำรถจักรยานยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะช้าง
16.30 : นำรถลงเรือเฟอร์รี่ เข้าพักที่โรงแรมในเกาะช้าง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เกาะช้าง

พักผ่อนบนเกาะช้างตามอัธยาศัย
ลงเรือเที่ยวเกาะ ดำน้ำชมปะการัง ทานอาหารกลางวันบนเรือ
พักที่โรงแรมในเกาะช้าง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : เกาะช้าง - ชลบุรี / ระยะทางขับขี่ 251.5 กม.

09.00 : ขับขี่รถจักรยานยนต์จากเกาะช้างสู่จังหวัดชลบุรี
12.00 : พักทานอาหารกลางวันที่จังหวัดจันทบุรี
14.00 : ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับ
17.00 : แวะพักที่จุดนัดพบสุดท้าย (ปั๊มน้ำมัน) ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

+ ศึกษาเพิ่มเติม

แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง

  

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย

 • พักห้องเดี่ยว : 8,500 บาท
 • พักห้องคู่ : 6,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางในมาตรฐาน BMW Motorrad Tour guide certified
 2. ที่พักโรงแรมโรงแรมเอวารีสอร์ท เกาะช้าง จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง
 6. ค่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง
 7. ค่าเข้าสวนผลไม้
 8. แพคเกจนั่งเรือทัวร์เกาะ / ดำน้ำชมประการัง 3 เกาะ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่
 4. บริการอื่นที่ไม่รวมอยู่ในรายการข้างต้น
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะช้าง

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะช้าง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner