BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

ภูเก็ต - กระบี่ - เกาะพีพี

ชวนทุกคนในครอบครัวไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของทะเลอันดามัน เพลินเพลินไปกับอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ และการขับขี่ที่แสนผ่อนคลาย

ภูเก็ต - กระบี่ - เกาะพีพี

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

ภูเก็ต / ภูเก็ต

จุดหมายปลายทางหลัก

ภูเก็ต กระบี่

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 3 วัน 2 คืน / ขับขี่รถ 2 วัน / ระยะทางขับขี่ 300 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ทักษะการขับขี่

Basic

ไฮไลท์ของทริป

เกาะภูเก็ต เกาะพีพี

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : ภูเก็ต - กระบี่ / ระยะทางขับขี่ 170 กม.

 • ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดพบจังหวัดภูเก็ต ประชุมแผนการเดินทาง และเริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่
 • แวะทานอาหารกลางวันที่พังงา
 • เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เกาะพีพี

 • นั่งเรือไปเกาะพีพี
 • พักที่โรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : กระบี่ - ภูเก็ต / ระยะทางขับขี่ 130 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากกระบี่สู่จังหวัดภูเก็ต
 • ประชุมสรุปทริป ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

9,000 บาท / 12,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy
 2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 2 คืน  พร้อมอาหารเช้า
 3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง
 6. ค่าเรือข้ามไปเกาะพีพี

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner