BMW Motorrad DISCOVERIDE ออฟโรด แม่ฮ่องสอน

เส้นทางออฟโรดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ตามรอยเส้นทางออฟโรดสุดคลาสสิคที่ถูกกล่าวขวัญไปทั่วโลกจากรายการ GS Trophy 2016 และเส้นทางลึกลับผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ลัดเลาะเหลี่ยมเขาอันท้าทายนักขับขี่สายผจญภัย

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

เชียงใหม่ / เชียงใหม่

จุดหมายปลายทางหลัก

แม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 8 วัน 7 คืน / ขับขี่รถ 7 วัน / ระยะทางขับขี่ 1,108 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยาง / เส้นทางธรรมชาติในป่า

ทักษะการขับขี่

Advanced (Off-road)

ไฮไลท์ของทริป

เส้นทางออฟโรดในป่าภาคเหนือของประเทศไทย / ตามรอยเส้นทาง GS Trophy 2016

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : เชียงใหม่

 • ผู้ร่วมเดินทางทุกคนเช็คอินโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
 • ประชุมแผนการเดินทาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เชียงใหม่ - ปาย / ระยะทางขับขี่ 153 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากเชียงใหม่ - แม่ตะมาน - เมืองคอง - ห้วยน้ำดัง – ปาย
 • พักที่โรงแรมในอำเภอปาย ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : ปาย - บ้านรักไทย / ระยะทางขับขี่ 183 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากปาย - น้ำพุร้นไทรงาม - ปางมะผ้า - แม่ละนา – บ้านรักไทย
 • พักที่รีสอร์ทในบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : บ้านรักไทย - แม่ฮ่องสอน / ระยะทางขับขี่ 67 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านรักไทย – ปางอุ๋ง - ในสอย – แม่ฮ่องสอน
 • พักที่โรงแรมในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง / ระยะทางขับขี่ 235 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากแม่ฮ่องสอน - ห้วยปูลิง - หนองเขียว – แม่อูคอ - ขุนยวม – แม่สะเรียง
 • พักที่โรงแรมในอำเภอแม่สะเรียง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : แม่สะเรียง - ลำพูน / ระยะทางขับขี่ 270 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากแม่สะเรียง - ห้วยห้อม - แม่แจ่ม - เวียงหนองล่อง – แม่ทา
 • พักที่โรงแรมในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 : ลำพูน - เชียงใหม่ / ระยะทางขับขี่ 200 กม.

 • ขับขี่รถจักรยานยนต์จากแม่ทา - แจ้ซ้อน - แม่กำปอง - ดอยสะเก็ด – เชียงใหม่
 • พักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ประชุมสรุปทริป ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 : เชียงใหม่ - ภูมิลำเนา

 • ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

17,000 บาท / 22,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy
 2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 7 คืน  พร้อมอาหารเช้า
 3. อาหารกลางวัน 7 มื้อ อาหารค่ำ 7 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน
 5. ข้อมูลการเดินทาง

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นจะต้องให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้ในการทำประกันกลุ่มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุในวันร่วมกิจกรรม
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน โดยตัดการจองหากไม่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยูทุกรุ่นในการร่วมกิจกรรมนี้
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การขับขี่ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จองไว้ได้ หรือกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-441-0777

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการดำเนินการและจัดกิจกรรมโดย Enduro Park Thailand

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ออฟโรดแม่ฮ่องสอน

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ออฟโรดแม่ฮ่องสอน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner