On-Road Training : Basic Course

เพิ่มเติมระดับทักษะการควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่กับ BMW Motorrad Riding Experience

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  •  เพิ่มทักษะการควบคุมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่โดยเพิ่มอุปสรรคและความเร็ว
  • ทักษะการหยุดรถในความเร็วสูงแบบฉับพลันในกรณีฉุกเฉิน
  • ฝึกสัญชาตญานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะขับขี่ในทางสาธารณะ

 

เนื้อหาสำคัญ

1. การควบคุมรถในความเร็วต่ำแบบต่อเนื่อง

2. การบังคับรถเลี้ยวต่อเนื่องด้วยความเร็วปานกลาง (Straight slalom/ Off-set slalom)

3. การเข้าจอดและออกตัวด้วยความนุ่มนวล

4. การกลับรถในพื้นที่แคบ หรือสถานการณ์คับขัน

5. การควบคุมเบรคในกรณีฉุกเฉิน

6. การขับขี่รถหลบอุปสรรคในกรณีฉุกเฉิน

7. ทบทวนการขับขี่รถในทางโค้งด้วยความเร็วสูงร่วมกับการหลบหลีกอุปสรรคจำลอง

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

3,750 บาท สำหรับเจ้าของ BMW Motorrad

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Basic Course

สนใจกิจกรรม On-Road Training: Basic Course

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner