BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

เชียงใหม่ - บ้านรักไทย - แม่สะเรียง

เชียงใหม่ - ปาย - บ้านรักไทย - แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง สุดคลาสสิค 1,864 โค้ง ที่นักขับขี่ทั่วโลกอยากมาพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต

เชียงใหม่ - บ้านรักไทย - แม่สะเรียง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

เชียงใหม่ / เชียงใหม่

จุดหมายปลายทางหลัก

แม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 6 วัน 5 คืน / ขับขี่รถ 5 วัน / ระยะทางขับขี่ 750 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ทางโค้งบนภูเขา

ทักษะการขับขี่

ระดับปานกลาง 

ไฮไลท์ของทริป

หมู่บ้านช้างแม่ตะมาน บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยอินทนนท์

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : พระนครศรีอยุธยา - อุ้มผาง / ระยะทางขับขี่ 600 กม.

⦁ พบกันที่จุดนัดพบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง

⦁ ออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปยังอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

⦁ พักที่โรงแรมในอำเภออุ้มผาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 : น้ำตกทีลอซู

⦁ ล่องเรือยางในต้นน้ำแม่กลอง และนั่งรถ 4x4 ชมน้ำตกทีลอซู

⦁ พักที่โรงแรมในอำเภออุ้มผาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 : อุ้มผาง - กำแพงเพชร / ระยะทางขับขี่ 310 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากอุ้มผาง แวะตลาดดอยมูเซอ ไปยังจังหวัดกำแพงเพชร

⦁ พักที่โรงแรมในจังหวัดกำแพงเพชร ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 : กำแพงเพชร - พระนครศรีอยุธยา / ระยะทางขับขี่ 300 กม.

⦁ ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับ และสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

12,000 บาท / 16,500 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy

2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า

3. อาหารกลางวัน 4 มื้อ อาหารค่ำ 3 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน

5. ข้อมูลการเดินทาง

6. ค่าบริการท่องที่ยวน้ำตกทีลอซู

7. ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

 

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE บ้านรักไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner