BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - บ่อเกลือ - เชียงแสน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง โยนตัวเอนล้อตามโค้งสวยๆ สู่พื้นที่เต็มไปด้วยอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ในมุมที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่เคยสัมผัส

เชียงใหม่ - แพร่ - น่าน - เชียงราย - ดอยอ่างขาง

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

เชียงใหม่ / เชียงใหม่

จุดหมายปลายทางหลัก

แพร่ น่าน บ่อเกลือ เชียงแสน ดอยอ่างขาง

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 8 วัน 7 คืน / ขับขี่รถ 6 วัน / ระยะทางขับขี่ 1,200 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ทางโค้งบนภูเขา

ทักษะการขับขี่

ระดับปานกลาง

ไฮไลท์ของทริป

คุ้มเจ้าเมืองแพร่ - วัดภูมินทร์ - บ้านสะปัน - สามเหลี่ยมทองคำ -  ดอยอ่างขาง - ดอยเชียงดาว

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : เชียงใหม่

⦁ ผู้ร่วมเดินทางทุกคนเช็คอินโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

⦁ ประชุมแผนการเดินทาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : เชียงใหม่ - แพร่ / ระยะทางขับขี่ 200 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากเชียงใหม่ แวะชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง คุ้มเจ้าเมืองแพร่

⦁ เข้าพักที่โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทานอาหารค่ำร่วมกันที่คุ้มวงศ์บุรี และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : แพร่ - น่าน / ระยะทางขับขี่ 140 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากแพร่ สู่จังหวัดน่าน เที่ยวชมวัดภูมินทร์ งาช้างดำในพิพิธภัณฑ์น่าน

⦁ พักที่โรงแรมในตัวเมืองน่านทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 : น่าน - บ่อเกลือ / ระยะทางขับขี่ 120 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากน่าน สู่อำเภอบ่อเกลือ พักทานมื้อเที่ยงที่บ้านสะปัน

⦁ พักที่โรงแรมในอำเภอบ่อเกลือ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : บ่อเกลือ - เชียงแสน / ระยะทางขับขี่ 270 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ่อเกลือ สู่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

⦁ พักที่โรงแรมริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสน ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 : เชียงแสน - ฝาง / ระยะทางขับขี่ 170 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากเชียงแสน แวะทานมื้อเที่ยงที่ดอยแม่สลอง สู่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

⦁ พักที่โรงแรมในอำเภอฝาง ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 : ฝาง - เชียงใหม่ / ระยะทางขับขี่ 300 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากฝาง ทานมื้อเที่ยงที่ดอยอ่างขาง ผ่านดอยเชียงดาว เข้าสู่เชียงใหม่

⦁ พักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ ประชุมสรุปทริป ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8 : เชียงใหม่ - ภูมิลำเนา

⦁ ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

13,000 บาท / 19,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy

2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้า

3. อาหารกลางวัน 6 มื้อ อาหารค่ำ 7 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน

5. ข้อมูลการเดินทาง

6. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์น่าน

7. ค่าเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE ดอยอ่างขาง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner