BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

ภูเก็ต - กระบี่ - เกาะพีพี

ชวนทุกคนในครอบครัวไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของทะเลอันดามัน เพลินเพลินไปกับอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ และการขับขี่ที่แสนผ่อนคลาย

ภูเก็ต - กระบี่ - เกาะพีพี

จุดเริ่มต้นการเดินทาง / จุดสิ้นสุดการเดินทาง

ภูเก็ต / ภูเก็ต

จุดหมายปลายทางหลัก

ภูเก็ต กระบี่

ระยะเวลาเดินทาง

ทริป 3 วัน 2 คืน / ขับขี่รถ 2 วัน / ระยะทางขับขี่ 300 กิโลเมตร

ลักษณะเส้นทาง

ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ทักษะการขับขี่

Basic

ไฮไลท์ของทริป

เกาะภูเก็ต เกาะพีพี

+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : ภูเก็ต - กระบี่ / ระยะทางขับขี่ 170 กม.

⦁ ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดพบจังหวัดภูเก็ต ประชุมแผนการเดินทาง และเริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่

⦁ แวะทานอาหารกลางวันที่พังงา

⦁ เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 : เกาะพีพี

⦁ นั่งเรือไปเกาะพีพี

⦁ พักที่โรงแรมในจังหวัดกระบี่ ทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 : กระบี่ - ภูเก็ต / ระยะทางขับขี่ 130 กม.

⦁ ขับขี่รถจักรยานยนต์จากกระบี่สู่จังหวัดภูเก็ต

⦁ ประชุมสรุปทริป ผู้ขับขี่ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา

 

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

9,000 บาท / 12,000 บาท

*เนื่องจากกิจกรรมยังอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล BMW Motorrad International Tour Guide Academy

2. โรงแรม 3 ดาว หรือ ดีที่สุดในพื้นที่ จำนวน 2 คืน  พร้อมอาหารเช้า

3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4. รถยนต์เซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน

5. ข้อมูลการเดินทาง

6. ค่าเรือข้ามไปเกาะพีพี

 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

1. ค่าขนส่งรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในกรณีที่ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ในระหว่างการเดินทางและไม่มีพื้นที่บรรทุกในรถเซอร์วิสส่วนกลาง

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

สนใจกิจกรรม BMW Motorrad DISCOVERIDE เกาะพีพี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแสกน QR Code  หรือคลิก Contact Us ได้เลย!

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner