1. GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia เป็นกิจกรรมการแข่งขันสำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการมีส่วนร่วมหรือมีโอกาสได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในแบบฉบับ GS ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอันท้าทายพร้อมกับผู้ที่มีใจรักในรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกัน ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันประลองความเร็วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2. กิจกรรมในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นของ BMW Motorrad ในตระกูล GS (ยกเว้นรุ่น G 450 X / G 650 X Challenge / G 310 GS / R nineT Urban G/S) และจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2654) อย่างถูกต้องด้วย และต้องนำใบขับขี่ตัวจริงมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน งดใช้สำเนา หรือภาพถ่ายของใบขับขี่

3. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia โดยจำกัดจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 120 คน พิจารณาจากลำดับในการสมัคร และการชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด

4. การเข้าร่วมแข่งขัน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia มีค่าธรรมเนียม 9,000 บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะครอบคลุม

  • สิทธิ์ในการลงแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  • ค่าที่พักห้องเดี่ยวจำนวน 2 คืน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตลอดทั้งรายการ
  • ค่าเสื้อเจอร์ซีสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 ตัว

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบเอกสาร ภายใน 7 วัน หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทจะคืนเงิน 80 % ของเงินค่าสมัคร

5. ระยะเวลา: การแข่งขัน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia และกิจกรรม CSR  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2564

  • วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 : การแข่งขันรอบก่อนการคัดเลือกสำหรับประเทศไทย (Pre-Qualifier) เพื่อคัดเลือก 24 ผู้เข้าแข่งขันชาย และ 6 ผู้เข้าแข่งขันสตรีที่คะแนนสูงสุด
  • วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 : การแข่งขันรอบคัดเลือก (Qualifier) และรอบตัดสิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนชาย 3 คนจากประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันต่อในรอบหาผู้ชนะของทีม Southeast Asia ประเภทชาย และสตรี 2 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบหาผู้ชนะของทีม Southeast Asia ประเภทสตรี
  • วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 : กิจกรรม CSR

6. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ลงทำการแข่งขันไปจอดไว้ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ระบุ และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมกฎกติกา และรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันภายในห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะไม่มีการอนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์ของผู้เข้าแข่งขันออกนอกพื้นที่จอดจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยมีมาร์แชลประจำกลุ่มเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นำกลุ่มผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่แข่งขันในทันทีที่เสร็จสิ้นการประชุม ในระหว่างการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ของผู้เข้าแข่งขันทุกคันจะต้องจอดอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องอยู่ประจำรถของตัวเองในแต่ละสถานีทดสอบ ซึ่งในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันหรือรถจักรยานยนต์ออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ ทางผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดคะแนนระดับสูงสุดในสถานีทดสอบที่เหลือของวันแข่งขันนั้นในทันที

7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านด่านการทดสอบต่างๆ ซึ่งมีระดับความยากที่แตกต่างกันให้สำเร็จ และในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่อาจพบเจอได้ในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของตนในรูปแบบเดียวกับการแข่งขันกีฬาออฟโรด รวมทั้งยังอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นและโคลน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันอาจปฏิเสธเข้าร่วมการทดสอบในด่านใดก็ได้โดยจะไม่ได้รับคะแนนจากการแข่งขันในด่านนั้นๆ และอาจถูกตัดคะแนนระดับสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

8. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายและมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในขณะเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน และขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ลงทำการแข่งขัน โดยพิจารณาความครบถ้วนของอุปกรณ์ป้องกันในการขับขี่ของผู้แข่งขันโดยผู้จัดงาน

9. สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่ง Int. GS Trophy 2022 Southeast Europe ในประเภทชายจะต้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW ตระกูล GS ในขณะที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นในประเภทหญิงที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ BMW ตระกูล GS ในขณะที่ยื่นใบสมัคร นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขัน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสินตัดสินของ GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia มีดังนี้ : พนักงานของ BMW, พนักงานของบริษัทผู้จัดการแข่งขัน, ตัวแทนจำหน่ายของ BMW, ที่ปรึกษาซึ่งทำงานให้กับ BMW Motorrad และ/หรือผู้มีใบอนุญาต Inter/Class B ขึ้นไป สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์, ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนของ BMW Motorrad Instructor Academy, ผู้ฝึกสอนการขับขี่รถจักรยานยนต์ของบริษัท หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ, ผู้ที่มีใบอนุญาตแข่งขันรถจักรยานยนต์ในรายการแข่งขันที่รับรองการแข่งขันโดย FIM/FMSCT ประเภท Trial / Enduro / Motocross, ผู้ที่เคยผ่านการคัดตัวไปแข่งขันใน International GS Trophy ทุกครั้งก่อนหน้าครั้งนี้

*หมายเหตุ : ผู้แข่งขันประเภทชายจะต้องจัดเตรียมเอกสารตัวจริงที่แสดงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ BMW ตระกูล GS ที่ใช้ลงทำการแข่งขัน เพื่อแสดงให้ผู้จัดการแข่งขันตรวจสอบในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งในกรณีที่รถจักรยานยนต์ที่ใช้ลงทำการแข่งขันมิได้อยู่ภายใต้การครอบครองหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้แข่งขัน ทางผู้แข่งขันจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของรถจักรยานยนต์ของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผู้แข่งขันเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยผู้จัดงาน (งดใช้สำเนา หรือภาพถ่ายของเอกสาร)

10. การแข่งขัน GS Trophy 2022 Pre - Qualifier Southeast Asia ที่จัดขึ้นนี้จะคัดเลือกผู้ที่เข้าแข่งขันโดยพิจารณาคะแนนสูงสุดจากผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดในประเภทชาย 3 คน และประเภทสตรี 2 คน และส่งผลการแข่งขันไปเปรียบเทียบผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอื่นใน Southeast Asia จากการพิจารณาโดย BMW Motorrad ในการค้นหาทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Int. GS Trophy 2022 Southeast Europe ในสถานะทีมตัวแทนของ Southeast Asia

11. ผู้ร่วมแแข่งขันชาย 3 คนและผู้เข้าแข่งขันสตรี 2 คนที่ผ่านไปสู่รอบ Int. GS Trophy 2022 Southeast Europe จะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมของทีม / บุคคล จากทาง Enduro Park Thailand และจะต้องปฏิบัติตนในเงื่อนไขที่กำหนด หรือได้รับความเห็นชอบจาก BMW Motorrad Thailand ซึ่งในกรณีที่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบข้างต้นปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทาง BMW Motorrad Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาเลือกผู้แข่งขันที่มีคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นตัวแทนในทันที

12. ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของตนเอง (จัดเตรียมให้สมบูรณ์ก่อนลงทะเบียนวันแข่งขัน)

13. ขอแนะนำให้ใช้ยางที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่แบบ Enduro ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้บนถนนสาธารณะ ลงทำการแข่งขัน

14. เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียนหรือใบอนุญาตการใช้งานและมีสภาพที่สมบูรณ์ทางเทคนิคเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสภาพทางเทคนิคไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเข้าร่วมการแข่งขัน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รถจักรยานยนต์ทุกคันลงทำการแข่งขันโดยผู้จัดงาน

15. ทางผู้จัดงานและตัวแทน/ทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เข้าแข่งขันที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพก่อนการเข้าร่วม ต้องจัดเตรียมยารักษาโรคที่จำเป็นมาอย่างเพียงพอ และจะต้องรับผิดชอบตนเองในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายอันเนื่องมาจากการเพิกเฉยโดยตั้งใจหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละเมิดข้อตกลงหรือข้อผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามที่ตกลงกันในสัญญา (เฉพาะข้อผูกพันหลัก) รวมถึงความเสียหายจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต บาดเจ็บสาหัส และ/หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเกิดจากทางผู้จัดงานหรือสมาชิกของตัวแทน/ทีมงาน

16. ผู้ลงนามข้างท้ายสัญญาเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยให้กับทางผู้จัดงานโดยไม่มีข้อจำกัดต่อการเรียกร้องทุกกรณีของบุคคลภายนอกต่อผู้จัดงาน อันเนื่องมาจากความเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอื่นๆ ซึ่งเกิดจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือรถจักรยานยนต์ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ในระหว่างการแข่งขัน ตราบเท่าที่และจนกว่าการเรียกร้องดังกล่าวจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันภัยการรับผิดของทางผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยส่วนที่เหลือสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางผู้จัดงานในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลด้วย

17. ผู้เข้าแข่งขันยอมรับว่าอาจมีการนำรูปภาพ ภาพยนตร์ หรือการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ หรือการทำสำเนารูปถ่ายซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นในระหว่างการแข่งขันไปถ่ายทอด ตีพิมพ์ หรือนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในค่าตอบแทนใดๆ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่ถูกส่งต่อไปให้ยังบุคคลภายนอก ยกเว้นบริษัทในเครือของ BMW เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ต้องการให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ สามารถแสดงความไม่ยินยอมในข้อตกลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

18. เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน แสดงว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบกฏกติกาและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner