โต้คลื่น

โอบล้อมสายลม รู้สึกถึงวิธีการเปลี่ยนทิศทาง เหมือนกับที่คุณทำ ปลุกชีวิตให้โลดแล่น

ท้องฟ้ามืดมิดเสมอก่อนพระอาทิตย์ขึ้น แต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างเพื่อให้รู้ว่ากำลังขี่ไปไหน
เกลือในอากาศและเสียงคลื่นคอยนำทาง เครื่องยนต์ที่สั่นอยู่ใต้ตัวผมเป็นตัวกระตุ้นสำหรับน้ำท่วมกระเพื่อมด้านหน้าผม ผมบิดข้อมือและปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องลอยบนยอดเนินทราย เป็นชั่วโมงๆ ก่อนที่คนส่วนใหญ๋จะตื่นขึ้น

การทะยานออกตัว

ผืนดินหยุดนิ่งและผืนน้ำเริ่มขยับ

ผืนดินหยุดนิ่งและผืนน้ำเริ่มขยับ

ขอบฟ้าเริ่มมีแสงเรืองรองในขณะที่ผมกำลังแจวตรงไปหา ไม่นานนัก กลางคืนก็สิ้นสุด และกลางวันก็เริ่มต้นขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสองด้าน ทุกทวีปมีชายฝั่ง และทุกยอดคลื่นย่อมมีร่องต่ำ ผมขี่ไปตามถนนและฝ่าคลื่นอย่างที่เป็น ตอนนี้ ผมรู้สึกถึงน้ำกระเพื่อมอยู่ใต้ตัวผมราวกับมีีชีิวิต ผมปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องลอยไปบนยอดคลื่นและแล่นเข้าไปในอุโมงค์ก่อนที่คลื่นจะกระจาย ตอนนี้ มีแค่ผมกับผืนน้ำ

+ ศึกษาเพิ่มเติม

การแล่นฝ่า

ผมขี่ไปในทิศทางมุ่งสู่ผืนดินและรู้สึกได้ว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไร้กาลเวลาเพื่อความเป็นนิรันดร์เพียงไม่นาน

ผมขี่ไปในทิศทางมุ่งสู่ผืนดินและรู้สึกได้ว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไร้กาลเวลาเพื่อความเป็นนิรันดร์เพียงไม่นาน

อย่างไรก็ตาม ผมโต้คลื่นบ่อย ๆ มันรู้สึกเหมือนครั้งแรกทุกครั้งเพราะผมได้เกิดใหม่ทุกวันในผืนน้ำ แสงแรกของวันนำทางไปในเมืองซึ่งทุกสิ่งตื่นจากการหลับใหล แต่ถึงแม้ว่าผมไม่อาจโต้คลื่นบนผืนดินได้ ผมก็ยังรู้สึกได้ทุกหนทุกแห่ง ผมสวมหมวกกันน็อคและรู้อย่างแน่ชัดว่า การขี่ครั้งหนึ่งจบไปแล้ว แต่การขี่ครั้งถัดไปเพิ่งจะเริ่ม

+ ศึกษาเพิ่มเติม

เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

รถจักรยานยนต์ที่เหมาะสม

spinner