Sepp Mächler

บางครั้งคุณต้องใช้ข้อศอก
ผมควรจะแซงจริง ๆ แล้วตอนนี้ แต่ไม่มีช่องโหว่เลย ถึงยังไงผมก็จะลอง – I'll try anyway.

Sepp Mächler

เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
รถจักรยานยนต์ที่เหมาะสม