รับสิทธิ์ร่วมลุ้น รางวัลกว่า 7 ล้านบาท*

เมื่อทำสัญญา BMW คันใหม่ กับ BMW Financial Services

+ ศึกษาเพิ่มเติม
สนใจรับข้อเสนอ external-link-arrow-slim

Prize Draw Schedule

จับครั้งที่ 1

16 ก.ค. 2564

จับครั้งที่ 2

15 ต.ค. 2564

จับครั้งที่ 3

15 ม.ค. 2565

จับครั้งที่ 4

15 พ.ค. 2565

สนใจรับข้อเสนอ

   

+ ศึกษาเพิ่มเติม
สนใจรับข้อเสนอ external-link-arrow-slim

เงื่อนไขการรับรางวัล :

  • ผู้โชคดีสามารถ รับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อ และจัดไฟแนนซ์ รถยนต์/ รถจักรยานยนต์ 1 คัน ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,000,000 บาท
  • ในกรณีที่ผู้ซื้อในนามนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน บุคคลนั้นต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน และจากบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว
  • ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • พนักงานและครอบครัวของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย, ผู้จําหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดําเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการจับรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
  • การตัดสินของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สถานที่ในการจับรางวัล : BMW Training Center เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
  • การประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศรายชื่อหลังจับรางวัล 7 วัน ผ่านทาง www.bmw.co.th หรือ Facebook BMW Thailand
  • เลขที่ใบขออนุญาติชิงโชค ปท 0118 / 1864
+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner