HOW TO ENTER? วิธีการร่วมลุ้น

เมื่อออกรถ BMW MOTORRAD และทำสัญญากับ BMW Financial services ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ ทันที ทุกสัญญา

+ ศึกษาเพิ่มเติม
สนใจรับข้อเสนอ external-link-arrow-slim

ลุ้นต่อที่ 1: MONTHLY PRIZE.

ลุ้นของรางวัลประจำเดือน

ตั้งแต่ พ.ค. 64 - มี.ค. 65 ออกรถและทำสัญญา BMW MOTORRAD เดือนไหน คุณสามารถลุ้นของรางวัลประจำเดือนนั้น “Power of Choice” 11 รางวัล มูลค่ารวม 330,000 บาท

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ลุ้นต่อที่ 2: GRAND PRIZE.

ลุ้นของรางวัลใหญ่

พลาดของรางวัลประจำเดือนไม่เป็นไร คุณสามารถร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ท้ายรายการ มี.ค. 65 BMW MOTORRAD C400 GT มูลค่า 429,000 บาท*

+ ศึกษาเพิ่มเติม

Prize Draw Schedule

จับครั้งที่ 1

15 ต.ค. 2564

จับครั้งที่ 2

2 ก.พ. 2565

1)
จับครั้งที่ 3

3 เม.ย. 2565

1) *เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทฯ ขอเลื่อนการจับรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 ไปเป็นวันที่ 2 ก.พ. 65 และประกาศผลภายใน 7 วัน

WINNER ANNOUNCEMENT รายชื่อผู้ชนะรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่นี่ และ FACEBOOK BMW-MOTORRAD THAIALND หลังจากจับผู้โชคดี 7 วัน

จับครั้งที่ 1 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 ต.ค. 64

จับครั้งที่ 2 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 ม.ค. 64

จับครั้งที่ 3 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 10 เม.ย. 65

 

*เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ชนะ เรื่องวันเวลา และรายละเอียดการรับของรางวัลอีกครั้งหนึ่ง

+ ศึกษาเพิ่มเติม

2nd PRIZE DRAW (2 February 2022)

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัล BMW Leasing Experience ลุ้นทริปไปมิวนิค

หจก. ศรีพนมปาล์มออยล์

081-979-xxxx

บจก.เกียงเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล

084-533-xxxx

ผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัล BMW Leasing Experience ลุ้นทริปไปเกาหลี

นาย อนุสรณ์

092-905-xxxx

นาย รัตติภูมิ

081-899-xxxx

ผู้โชคดีที่ได้รับ ของรางวัลประจำเดือน BMW Motorrad

October

นาย วิสุทธิ์ (086-833-xxxx)

November

นาย อดิศักดิ์ (081-266-xxxx)

December

นาย สุพร (081-380-xxxx)

1st PRIZE DRAW (15 October 2021)

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลประจำเดือน BMW Motorrad

May

คุณ ยสวัสร (086-227-XXXX)

June

คุณ กิตติพงษ์ (095-362-XXXX)

July

คุณ เรวัตร (087-425-XXXX)

August

คุณ เชาวนะ (084-634-XXXX)

September

คุณ สราวุธ (099-293-XXXX)

สนใจรับข้อเสนอ

   

+ ศึกษาเพิ่มเติม
สนใจรับข้อเสนอ external-link-arrow-slim

TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไขการรับรางวัล :
 • เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (เป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน) รวมถึงระยะเวลาการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีสามารถ รับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อ และจัดไฟแนนซ์ รถจักรยานยนต์ 1 คัน
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อในนามนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน บุคคลนั้นต้องมีหนังสือยินยอมจากนิติบุคคล บริษัท หุ้นส่วน ห้างร้าน และจากบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว
 • ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น
 • พนักงานและครอบครัวของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย, ผู้จําหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดําเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการจับรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • การตัดสินของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานที่ในการจับรางวัล : BMW Training Center เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • การประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศรายชื่อหลังจับรางวัล 7 วัน ผ่านทาง www.bmw-motorrad.co.th หรือ Facebook BMW-Motorrad Thailand
 • เลขที่ใบขออนุญาติชิงโชค ปท 0118 / 1864
เงื่อนไขสำหรับลุ้นรับรางวัลลุ้นรับ BMW 7 Series Limo with Driver:
 • ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัล เฉพาะ Package ใช้รถ BMW 7 Series พร้อมคนขับ 12 ชม กับบริษัทเช่ารถที่ทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จัดหาและกำหนดให้เท่านั้น
 • เงื่อนไขระยะทาง และระยะเวลาการใช้รถ BMW 7 Series พร้อมคนขับ 12 ชม จะเป็นไปตามที่บริษัทเช่ารถที่ทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย นั้นๆ กำหนด
 • ผู้โชคดีจะต้องทำการแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้ที่เข้าร่วมนัดหมายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องใช้สิทธิ์ภายในปี 2565
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขสำหรับลุ้นรับรางวัล BMW MOTORRAD Rider Training:
 • ผู้โชคดีจะได้รับ Off-Road Training : Level 1 Course มูลค่า 7,500 บาท พร้อมการเช่ารถรุ่น R 1250 GS มูลค่า 6,500 บาท สำหรับ 1 ท่านและผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ที่อยู่ในอายุการใช้งานในวันร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องทำการแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้ที่เข้าร่วมนัดหมายล่วงหน้าตามระยะเวลาเป็นเวลา 1 เดือน หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องใช้สิทธิ์ภายในปี 2565
เงื่อนไขสำหรับรางวัล BMW MOTORRAD C400:
 • โมเดล สี และรุ่นของรางวัล BMW MOTORRAD C 400 GT ได้ถูกกำหนดไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
เงื่อนไขสำหรับลุ้นรับรางวัล BMW LEASING EXPERIENCE IN MUNICH & KOREA:
 1. เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (เป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน) รวมถึงระยะเวลาการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมตาม สามารถเดินทาง ได้ตั้งแต่ 1 มีค – 31 ตค 2565
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมตาม จำเป็นต้องยืนยันสิทธิ์กับทางบริษัทภายใน 45 วันหลังประกาศผลรางวัล
 4. ในแต่ละรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางในช่วงวันและเวลาเดียวกัน กับผู้ร่วมตามจำนวน 1 ท่าน ของผู้รับของรางวัล
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมติดตาม จะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งสองท่าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางภายหลัง อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยผู้เดินทางต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจริง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สามารถเดินทางตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางบริษัทได้เท่านั้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการประเภทอื่นได้
 8. เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเดินทางให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของการเข้าประเทศ และผู้ให้บริการ อาทิ สายการบิน โรงแรม ซึ่งยังมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางและความเหมาะสมเป็นที่ตั้ง
 10. สถานทูตเยอรมนีใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15วันทำการ ดุลยพินิจในการพิจารณาเอกสารขึ้นอยู่กับสถานทูต หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น ยื่น 2 ท่านได้วีซ่า 1 ท่าน ท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่ามีทางเลือกที่จะสละสิทธิ์และให้อีกท่านเดินทางคนเดียว หรือเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ซึ่งกรณีนี้ต้องพิจารณาบรบทแวดล้อม เช่น ยังมีเวลาพอให้ยื่นวีซ่าใหม่หรือไม่ หรือหากต้องการเลื่อนการเดินทางออกไป ค่าใช้จ่ายในการเลื่อนและค่าวีซ่าที่ยื่นใหม่
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมติดตาม ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามจริงในการเข้าประเทศเยอรมันนี ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง อาทิ AstraZeneca, Moderna, Pzifer, Janssen-Cilag (วัคซีนที่ยังไม่ได้การรับรอง Sinopharm และ Sinovac) ซึ่งข้อมูลการเข้าประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามสถานการณ์ Covid 19
 12. การเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมตามจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลการเข้าประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามสถานการณ์ Covid 19
 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมติดตาม  จะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำ PCR Test เพื่อสำหรับใช้ในการเดินทาง
 14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 15. การตัดสินของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
spinner