แฮนด์จับ "อัจฉริยะ" ที่มีระบบทำความร้อนแบบปรับได้สองระดับจะควบคุมระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะตอบสนองต่ออุณหภูมิแวดล้อมเนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง โดยจะปรับระดับความร้อนของแฮนด์จับให้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขภายนอกโดยอัตโนมัติด้วยการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ในตัวรถ ช่วยให้คุณสามารถจดจ่ออยู่บนท้องถนนเพีียงอย่างเดียว
ในสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขีดหรือระยะเวลาที่ความร้อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถทำการเลือกระดับที่สองได้เองให้เพิ่มความร้อนของแฮนด์จับสูงขึ้นถึงระดับสูงสุด
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner