Your cookie settings on this website.

ทางเราอาจมีการติดตั้งคุ้กกี้บุคคลที่สามในเครื่องของคุณ เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราไม่สามารถลบคุ้กกี้ให้คุณได้ แต่คุณสามารถทำการลบคุ้กกี้ได้เองจากการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

+ ศึกษาเพิ่มเติม

คุ้กกี้คืออะไร

คุ้กกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลการตั้งค่าของอินเตอร์เน็ต แทบทุกเว็บไซต์มีการใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้ โดยเทคโนโลยีนี้จะถูกดาวน์โหลดโดยเบราเซอร์ที่คุณใช้ครั้งแรกที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในครั้งต่อไปเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จากอุปกรณ์เดิมที่คุณเคยใช้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรก คุ้กกี้และข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สร้างคุ้กกี้ขึ้นมา (คุ้กกี้บุคคลที่หนึ่ง) หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (คุ้กกี้บุคคลที่สาม) คุ้กกี้ช่วยให้เว็บไซต์รู้จักคุณว่าเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยเบราเซอร์ดังกล่าวแล้ว และทำการนำเสนอข้อมูลให้คุณตามประวัติของคุณ

คุ้กกี้บางประเภทมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์เมื่อคุณกลับไปเว็บไซต์เดิมที่เคยเยี่ยมชมมาแล้ว ตราบใดก็ตามทีคุณใช้อุปกรณ์และเบราเซอร์เดิม คุ้กกี้จะจดจำการตั้งค่าของคุณในเว็งไซต์นั้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จะทำการนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความสนใจและความต้องการของคุณ คุ้กกี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทตามวัตถุประสงค์และการใช้งาน ได้แก่: คุ้กกี้จำเป็น คุ้กกี้ประสิทธิภาพ คุ้กกี้ฟังก์ชัน และคุ้กกี้การตลาด

สำหรับเว็บไซต์ของบีเอ็มดับเบิลยู คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมให้ใช้คุ้กกี้ เพื่อที่จะสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันบนเว็บไซต์โดยไม่มีข้อจำกัด หากคุณไม่ยินยอมหรือยกเลิกการใช้คุ้กกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้ ในกรณีที่คุณยกเลิกการใช้งานคุ้กกี้ จะส่งผลทั้งต่อคุ้กกี้บุคคลที่หนึ่งและคุ้กกี้บุคคลที่สาม  

+ ศึกษาเพิ่มเติม

คุ้กกี้ที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการติดตั้ง

คุ้กกี้ที่จำเป็นช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ โดยคุ้กกี้เหล่านี้จะติดตั้งในช่วงระยะเวลาที่คุณทำการชมเว็บไซต์เราเท่านั้น นอกจากนี้คุ้กกี้จำเป็นยังใช้ในการส่งข้อมูลรถที่คุณชมไปยังเครื่องมือในการออกแบบรถเพื่อให้คุณไม่ต้องทำการเลือกรุ่นรถใหม่อีกครั้ง หรือการเปลี่ยน URL จาก http: เป็น https: ซึ่งทางกฎหมายแล้ว เราไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการติดตั้งคุ้กกี้เหล่านี้

+ ศึกษาเพิ่มเติม
First party cookie

cc_consent

Description

This cookie is used to record whether a user has consented to the use of cookies on the website. It is a permanent cookie, meaning it is deleted when the user changes his or her cookies settings.

Expiry

Permanent

Category
Strictly necessary cookies

คุ้กกี้ที่ต้องขออนุญาตในการติดตั้ง

คุ้กกี้ตามกฎหมายแล้วไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามคุ้กกี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการท่องเว็บอย่างมาก หากปราศจากคุ้กกี้แล้ว ฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกบางอย่างเช่นการช่วยกรอกข้อมูลอัตโนมัตบางอย่างในแบบฟอร์มอาจไม่สามารถใช้งานได้ การตั้งค่าภาษาอาจไม่ได้รับการบันทึกทำให้คุณต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง


ทางบริษัทได้ทำงานเชื่อมต่อข้อมูลจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่เป็นวีดีโอ โดยผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สามอาจมีการติดตั้งคุ้กกี้ในเครื่องของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการข้อมูลเหล่านั้น

หากคุณตัดสินใจไม่อนุญาตให้เราติดตั้งคุ้กกี้ หรือคุณขอเพิกถอนการอนุญาตของคุณ คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เฉพาะในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช่้คุ้กกี้ นอกจากนี้ในหน้าที่มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามที่อาจมีการติดตั้งคุ้กกี้ จะไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง โดยในหน้านั้นจะมีการขึ้นข้อความเพื่อแจ้งถึงสาเหตุดังกล่าว หากคุณเปลี่ยนใจที่จะอนุญาตการติดตั้งคุ้กกี้ กรุณาทำการยอมรับเงื่อนไขการติดตั้งคุ้กกี้

หากคุณไม่ต้องการรับการติดตั้งคุ้กกี้ทุกประเภท คุณสามารถตั้งค่าที่เบราเซอร์ของคุณได้

ศึกษาข้อมูลนโยบายคุ้กกี้เพิ่มเติมได้ที่

www.ignitionone.com/services-privacy-policy.

+ ศึกษาเพิ่มเติม
First party cookie

AMCV_###@AdobeOrg

Description

This cookie is used to assign a unique visitor ID to a unique visitor in order to identify the visitor, where ### represents a random sequence of characters such as AMCV_1FD6776A524453CC0A490D44% 40AdobeOrg.

Expiry

2 years

Category
Marketing cookies
First party cookie

evo5_popin_instance

Description

(IgnONE) Prevents an interaction from reoccurring for visitors not accepting 3rd party cookies.

Expiry

6 months

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

s_lv 

Description

This cookie is used to identify the time (in days) between two visits by the same visitor. 

Expiry

3 years 

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

s_lv_s 

Description

This cookie is used to capture the number of days since a user last visited the Site. 

Expiry

30 mins 

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

bmwdtm_hq_cc 

Description

Stores the current cookieConsent status.

Expiry

30 mins 

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

bmwdtm_hq_sid 

Description

Stores a unique session ID.

Expiry

30 mins 

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

bmwdtm_hq_pcg 

Description

Stores the previous content group hierarchy.

Expiry

30 mins

Category

Marketing cookies

First Party Cookie

bmwdtm_hq_userdata 

Description

Stores information about the user (login status, gender, etc.)

Expiry

1 year 

Category

Marketing cookies

Third party cookie

s_cc

Description

This cookie is used to remember whether your browser allows cookies.

Expiry

Session

Category
Marketing cookies
Third party cookie

s_sq

Description

This cookie is used to remember whether ClickMap functionality is enabled for the current website.

Expiry

Session

Category
Marketing cookies
Third party cookie

s_vi

Description

This cookie stores the time and the date for the unique visitor ID.

Expiry

5 years

Category
Marketing cookies
Third party cookie

s_fid

Description

This cookie stores the time and the date for the unique visitor ID. This cookie is only used if the standard s_vi cookie cannot be used because of third-party cookie restrictions.

Expiry

5 years

Category
Marketing cookies
Third party cookie

u

Description

(IgnONE) Stores the user unique GUIDE.

Expiry

13 months

Category
Marketing cookies
Third party cookie

evo5

Description

(IgnONE) Display user profile/interest.

Expiry

6 months

Category
Marketing cookies
Third party cookie

dct_oba 

Description

(IgnONE) Display user profiles/interests on product level for Dynamic Creative. 

Expiry

6 months

Category
Marketing cookies
Third party cookie

EVO5_OPT 

Description

(IgnONE) Cookie that is dropped when the user opts out of either Netmining or IgnitionOne Display/DSP. 

Expiry

6 months 

Category
Marketing cookies
Third party cookie

dsp_id 

Description

(IgnONE) Cross platform User ID Link.

Expiry

6 months 

Category
Marketing cookies
Third party cookie

evo5_display 

Description

(IgnONE) Holds the number of impressions per campaign and is displayed in the Live Marketer exposure path. 

Expiry

6 months 

Category
Marketing cookies
Third party cookie

evo5_BMWMC 

Description

(IgnONE) Client specific onsite cookies for each visited client. 

Expiry

6 months 

Category
Marketing cookies
Third party cookie

evo5_BMWMC_popin 

Description

(IgnONE) Client specific onsite cookies for each triggered interaction. 

Expiry

6 months

Category
Marketing cookies
Third party cookie

demdex 

Description

Unique visitor IDs used by Marketing Cloud Solutions. 

Expiry

6 months

Category
Marketing cookies

ประเภทของคุ้กกี้

คุ้กกี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทตามวัตถุประสงค์และการใช้งาน ได้แก่: คุ้กกี้จำเป็น คุ้กกี้ประสิทธิภาพ คุ้กกี้ฟังก์ชัน และคุ้กกี้การตลาด

คุ้กกี้จำเป็น

คุ้กกี้จำเป็น ใช้เพื่อท่องเว็บไซต์และใช้งานเว็บไซต์ หากไม่มีคุ้กกี้ประเภทนี้ การทำงานบางอย่างเช่น ข้อมูลที่ป้อน หรือข้อมูลรถที่คุณสร้างขึ้น อาจไม่ได้รับการบันทึกเมื่อคุณข้ามไปยังหน้าอื่นบนว็บไซต์

คุ้กกี้ฟังก์ชัน

คุ้กกี้ฟังก์ชันช่วยให้เว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลที่คุณป้อน (อาทิเช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา หรือตำแหน่งที่ตั้ง) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามบุคคลที่ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจนำเสนอราคาในสกุลเงินของคุณ ในกรณีที่เว็บไซต์ได้มีการใช้คุ้กกี้ในการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งจองคุณ คุ้กกี้ฟังก์ชันยังถูกใช้งานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่คุณร้องขอ เช่น เล่นวีดีโอที่คุณเลือก คุ้กกี้เหล่านี้ถูกจัดเก็บแบบไม่ระบุชื่อ และสามารถเก็บประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์อื่นๆของคุณ

คุ้กกี้ประสิทธิภาพ

คุ้กกี้ประสิทธภาพเก็บข้อมูลว่าเว็บไซต์มีการถูกใช้งานในลักษณะใด เช่น หน้าใดที่มีการเข้าถึงมากที่สุด หรือหน้าใดที่มีข้อความแจ้งเตือนการผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปสะสมรวมกันโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์

คุ้กกี้การตลาด

คุ้กกี้การตลาดใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนความถี่ในการนำเสนอโฆษณาตามเป้าหมายในการวัดผลของแคมเปญโฆษณานั้นอีกด้วย พร้อมทั้งบันทึกว่าผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฆษณาหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ทำการโฆษณา คุ้กกี้ที่ใช้เพื่อการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมักจะทำการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม  

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner