สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • อะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad
  • น้ำมันเครื่อง BMW Motorrad ADVANTEC ของแท้คุณภาพสูง
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด
  • รับบริการในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าขายต่อของรถ
  • เข้ารับบริการได้ทุกประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ
  • สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าของรถคนต่อไปได้
+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดโดยรวมของแพ็คเกจ SERVICE INCLUSIVE

บริการที่รวมในแพ็คเกจ.*

บริการด้านน้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

บริการเมื่อครบระยะ1,000 กิโลเมตรแรก

การเปลี่ยนน้ำมันโช้คอัพ (หน้า)

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์

การเปลี่ยนหัวเทียน

การเปลี่ยนน้ำมันเบรก

การเปลี่ยนกรองอากาศ

การเปลี่ยนสายพานระบบเกียร์ CVT

การเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง

การกำจัดทิ้งนำ้มันและอะไหล่ใช้แล้ว

ค่าแรง

เงื่อนไข:

งานซ่อมบำรุงทั้งหมดมีการใข้อะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad และน้ำมันเครื่อง ADVANTEC ของแท้ของ BMW

 

*บริการบางรายการอาจไม่มีในมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad  บางรุ่น

ราคา SERVICE INCLUSIVE

SERIES

BMW MOTORRAD MODEL                        3 YEARS        5 YEARS

Electric

CE 04                                                       12,500           21,500

Mid size scooter

C 400 GT                                                 22,000           40,500

Scooter

C 650 GT                                                 32,000           59,000

1 Cylinder

G 310 R, G 310 GS                                    31,500           45,000

2 Cylinder

F 850 GS, F 850 GSA,                               30,500          53,000

F 900 R, F 900 XR        

4 Cylinder

S 1000 R, S 1000 RR,                                 35,000          61,500

S 1000 XR , M 1000 R

6 Cylinder

K 1600 B, K 1600 GT                                 35,500          65,000

2 Boxer

R nineT, R nineT Pure                                  34,500          60,000

R nineT Scrambler, R nineT Urban G/S

R 1250 GS, R 1250 GSA, R 1250 RT                      

Big Boxer

R 18, R 18 Classic                                       46,000          83,000

R 18 B, R 18 Transcontinental        

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad ที่จำเป็น ค่าแรง และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรายการตามตารางการซ่อมบำรุงมาตรฐานดังต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงน้ำมันเครื่องสำหรับเติมกลับในระบบ
  • บริการเปลี่ยนกรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง หัวเทียน
  • บริการเปลี่ยนน้ำมันเบรก
  • บริการตรวจสภาพรถตามข้อกำหนดของ BMW Motorrad

2. บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad ไม่ครอบคลุมถึงรายการที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นและรายการที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อม เนื่องจากการใช้งานหนักหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

3. งานบริการที่จะดำเนินการภายใต้บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของมอเตอร์ไซค์และคำแนะนำตามมาตรฐานของ BMW งานบริการที่จะดำเนินการจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในตารางการซ่อมบำรุงของ BMW ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

4. มอเตอร์ไซค์จะต้องถึงรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามที่กำหนดและจะต้องมีการดำเนินการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต งานบริการที่จะดำเนินการจะต้องถึงกำหนดการเข้ารับบริการก่อนจึงจะสามารถทำงานบริการดังกล่าวได้ โดยสามารถระบุได้จากไฟเตือนการเข้ารับบริการของมอเตอร์ไซค์

5. ในกรณีที่มอเตอร์ไซค์ผ่านการปรับแต่งหรือปรับปรุงสมรรถนะใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิในการเข้ารับบริการหรืออะไหล่ภายใต้บริการ BMW Service Inclusive จะสิ้นสุดลงทันที

6. การนำมอเตอร์ไซค์เข้ารับบริการจะต้องทำที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BMW Motorrad โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก BMW เท่านั้น

7. สิทธิประโยชน์ของบริการ BMW Motorrad Service Inclusive สามารถโอนให้แก่เจ้าของมอเตอร์ไซค์คนต่อไปได้ แต่ไม่สามารถโอนสิทธิไปยังรถคันอื่นได้

8. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ BMW Motorrad Service Inclusive ที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้

9. บริการของ BMW Motorrad Road Assistance การเคลมการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้นในการเคลมการรับประกันตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการขายรถใหม่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ศูนย์บริการ BMW ใกล้คุณ

เราพร้อมให้บริการแก่คุณทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยศูนย์บริการของเราที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ค้นหาศูนย์บริการ BMW ใกล้คุณเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอด้านบริการของเรา

ค้นหาศูนย์บริการ
spinner