สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • อะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad
  • น้ำมันเครื่อง BMW Motorrad ADVANTEC ของแท้คุณภาพสูง
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด
  • รับบริการในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าขายต่อของรถ
  • เข้ารับบริการได้ทุกประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ
  • สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าของรถคนต่อไปได้
+ ศึกษาเพิ่มเติม

รายละเอียดโดยรวมของแพ็คเกจ SERVICE INCLUSIVE

บริการที่รวมในแพ็คเกจ:*

บริการด้านน้ำมันเครื่อง


การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง


บริการเมื่อครบระยะ 1,000 กิโลเมตรแรก


การเปลี่ยนน้ำมันโช้คอัพ (หน้า)


การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์


การเปลี่ยนหัวเทียน


การเปลี่ยนน้ำมันเบรก


การเปลี่ยนกรองอากาศ


การเปลี่ยนสายพานระบบเกียร์ CVT


การเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง


การกำจัดทิ้งน้ำมันและอะไหล่ใช้แล้ว


ค่าแรง


เงื่อนไข:

งานซ่อมบำรุงทั้งหมดมีการใช้อะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad และน้ำมันเครื่อง ADVANTEC ของแท้ของ BMW 

 

*บริการบางรายการอาจไม่มีในมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad บางรุ่น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่ของแท้ของ BMW Motorrad ที่จำเป็น ค่าแรง และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรายการตามตารางการซ่อมบำรุงมาตรฐานดังต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงน้ำมันเครื่องสำหรับเติมกลับในระบบ
  • บริการเปลี่ยนกรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง หัวเทียน
  • บริการเปลี่ยนน้ำมันเบรก
  • บริการตรวจสภาพรถตามข้อกำหนดของ BMW Motorrad

2. บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad ไม่ครอบคลุมถึงรายการที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นและรายการที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อม เนื่องจากการใช้งานหนักหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

3. งานบริการที่จะดำเนินการภายใต้บริการ Service Inclusive จาก BMW Motorrad จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากออนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของมอเตอร์ไซค์และคำแนะนำตามมาตรฐานของ BMW งานบริการที่จะดำเนินการจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในตารางการซ่อมบำรุงของ BMW ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

4. มอเตอร์ไซค์จะต้องถึงรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามที่กำหนดและจะต้องมีการดำเนินการซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต งานบริการที่จะดำเนินการจะต้องถึงกำหนดการเข้ารับบริการก่อนจึงจะสามารถทำงานบริการดังกล่าวได้ โดยสามารถระบุได้จากไฟเตือนการเข้ารับบริการของมอเตอร์ไซค์

5. ในกรณีที่มอเตอร์ไซค์ผ่านการปรับแต่งหรือปรับปรุงสมรรถนะใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิในการเข้ารับบริการหรืออะไหล่ภายใต้บริการ BMW Service Inclusive จะสิ้นสุดลงทันที

6. การนำมอเตอร์ไซค์เข้ารับบริการจะต้องทำที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BMW Motorrad โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก BMW เท่านั้น

7. สิทธิประโยชน์ของบริการ BMW Motorrad Service Inclusive สามารถโอนให้แก่เจ้าของมอเตอร์ไซค์คนต่อไปได้ แต่ไม่สามารถโอนสิทธิไปยังรถคันอื่นได้

8. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ BMW Motorrad Service Inclusive ที่ชำระไปแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้

9. บริการของ BMW Motorrad Road Assistance การเคลมการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงข้อยกเว้นในการเคลมการรับประกันตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการขายรถใหม่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ศูนย์บริการ BMW ใกล้คุณ

เราพร้อมให้บริการแก่คุณทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยศูนย์บริการของเราที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ค้นหาศูนย์บริการ BMW ใกล้คุณเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอด้านบริการของเรา

ค้นหาศูนย์บริการ
spinner