บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด โมบิลิตี้ เซอร์วิส

การเรียกบริการ

จากโทรศัพท์บ้านพื้นฐานโทรฟรี 1-800-999-000

จากโทรศัพท์มือถือ 1-401-999-000

บีเอ็มดับเบิลยูมอบความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 3 ปี (โดยเริ่มนับจากวันรับประกันรถใหม่ของ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดของท่าน)

 

+ ศึกษาเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด โมบิลิตี้ เซอร์วิส (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น)

  • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลารับประกัน
  • บริการยก/ ลากรถ ฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลารับประกัน
  • บริการยก/ ลากรถ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่จำกัดระยะทาง
  • กรณีที่ต้องการยก/ ลากรถไปในสถานที่อื่นหรือไปในสถานที่ที่สมาชิกต้องการ จะไม่มีค่าใช้จ่ายภายในระยะทาง 20 กม.แรก หลังจากระยะทางที่มากกว่า 20 กม. ขึ้นไป คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนได้ บริการจัดส่งน้ำมันไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง เพื่อให้รถของสมาชิกสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้  สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
+ ศึกษาเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น

  • เคลื่อนย้าย/ ส่งตัวกลับในเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่พักอาศัยของสมาชิกมากที่สุด ภายในประเทศไทย
  • บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่โรงพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษา ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาได้ การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในวินิจฉัยของผู้อำนวยการทางการแพทย์ของ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด โมบิลิตี้ เซอร์วิส ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ (เฉพาะภายในประเทศไทย)
  • บริการส่งครอบครัวกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย) ในกรณีที่สมาชิกต้องเข้ารับการรักษา หรืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวกลับ
  • บริการนำศพกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย)

 

หมายเหตุ : สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้บริการเฉพาะการประสานงานการให้บริการเท่านั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ

+ ศึกษาเพิ่มเติม

คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการ

1.  ปัญหาใดๆ ก็ตามที่มีผลมาจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ จะไม่คุ้มครองอยู่ในความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ขับขี่

2. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด โมบิลิตี้ เซอร์วิสก่อน

3. ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขับขี่  อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าทางด่วน และค่าเรือข้ามฝั่ง

4. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ

5. ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมการแข่งความเร็ว แรลลี่และ การทดสอบความทนทาน

6. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถจักรยานยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไปทางศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน

7. ความสูญเสียอันเป็นผลมาจาก การเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้

8. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการแก่รถรับจ้างสาธารณะ หรือรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ

9. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติด

+ ศึกษาเพิ่มเติม
spinner