ความรักษาเสถียรภาพเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ขี่ในการแสดงทักษะความชำนาญในการขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัญญาณไฟจราจรและสำหรับการควบคุมการขับเคลื่อน ความรักษาเสถียรภาพได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่อไปนี้เป็นสำคัญ
  • ความสูงของรถจักรยานยนต์: รถ Enduro มีความสูงโดยรวมมากกว่าเนื่องมาจากมีช่วงชักสปริงยาวขึ้นและปัจจัยอื่น ๆ
  • น้ำหนักของยานพาหนะและจุดศูนย์ถ่วง: รถจักรยานยนต์ของ BMW ได้คะแนนสูงสำหรับจุดศูนย์ถ่วงต่ำสุด
  • ความกว้างของเบาะที่นั่งบริเวณส่วนหน้า: เบาะที่นั่งของ BMW Motorrad แคบกว่าที่ส่วนหน้า ซึ่งจะทำให้การถอดชิ้นส่วนง่ายยิ่งขึ้น
ยิ่งเบาะที่นั่งกว้าง ส่วนโค้งขาด้านในจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงหมายความว่า เท้าทั้งสองข้างของคุณสามารถแตะถึงพื้นได้เมื่ออยู่บนรถในขณะที่คุณอาจจะแทบเขย่งปลายเท้าไม่ถึงพื้นเมื่อนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์อีกคัน แม้ว่าเบาะที่นั่งมีความสูงเท่ากัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความกว้างของเบาะที่นั่ง BMW Motorrad ได้รวมความเข้าใจอันลึกซึ้งเหล่านี้ไว้ในการออกแบบเบาะที่นั่ง ผลลัพธ์ คือ สามารถแตะถึงพื้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละทิ้งความสบาย
การดัดแปลงความสูงรถจักรยานยนต์ของ BMW ตามความต้องการมีอยู่สองวิธี วิธีที่หนึ่งคือ การโหลดต่ำสปริงสตรัทแบบปรับได้ต่อเนื่องและท่อตะเกียบยึดติดของรถจักรยานยนต์ ผู้ขี่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง วิธีที่สองคือ การใช้ชุดอุปกรณ์โหลดพิเศษที่ได้มาจากโรงงาน
สามารถดัดแปลงความสูงของเบาะที่นั่งผู้ขี่แยกกันได้โดยใช้ฉากยึดเบาะแบบปรับได้สำหรับเบาะที่นั่งเดี่ยว สามารถทำวิธีนี้ได้ง่ายในไม่กี่ขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นและไม่ละทิ้งความสบาย วิธีการนี้สามารถโหลดเบาะที่นั่งให้ต่ำลงได้มากถึง 30 มม.
BMW Motorrad ยังมีเบาะที่นั่งความสูงหลายแบบให้เลือก (เบาะที่นั่งต่ำ เบาะที่นั่งสูงหรือนำมาบุใหม่ แผ่นรองพิเศษ) สามารถสั่งได้โดยตรงจากโรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ในการตกแต่งเพิ่มเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม วิธีนี้จะช่วยให้สามารถทำการปรับความสูงของเบาะที่นั่งได้ประมาณ 30–40 มม.
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner