นอกจากควบคุมการทำงานของระบบเครื่องเสียงแล้ว ยังสามารถใช้มัลติคอนโทรลเลอร์เพื่อเลือกฟังก์ชันเมนูอื่น ๆ ทางจอภาพสี TFT ได้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ในตัวรถ ESA II ระบบนำทางและแฮนด์จับที่มีระบบทำความร้อนและเบาะที่นั่ง ผู้ขับขี่ยังสามารถเข้าถึงเมนูการตั้งค่าสำหรับกำหนดตั้งค่าความต้องการเฉพาะยานพาหนะและผู้ใช้ได้ ตัวอย่าง ได้แก่ การเปลี่ยนภาษาของผู้ใช้หรือการกำหนดตั้งค่าไฟหน้าซีนอนสำหรับการจราจรแบบวิ่งทางขวาและทางซ้าย
โครงสร้างของเมนูได้รับการพัฒนาสำหรับข้อกำหนดความต้องการของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะและได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมจากการทดสอบด้วยผู้ใช้อย่างต่อเนื่องหลายชุด โครงสร้างของเมนูได้รับการออกแบบให้มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยที่สุด โดยมีจำนวนของเมนูย่อยน้อยที่สุดเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยในการขี่ ฟังก์ชันเปิดใช้งานต่าง ๆ ในโหมดขับขี่ยังถูกลดลงอีกด้วย ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดได้โดยตรงด้วยการตั้งโปรแกรมปุ่มที่ชื่นชอบ (เช่น เมนูระบบนำทาง) ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนปุ่มที่ใช้งานจริง รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner