กระจกบังลมจะหดกลับโดยอัตโนมัติ หากตรวจจับไฟกระชากในระดับกระแสไฟที่วัดได้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนอกเหนือจากตำแหน่งท้ายของกระจกบังลม ซึ่งจะป้องกันวัตถุและนิ้วมือไม่ให้ถูกหนีบล็อกระหว่างกระจกบังลมกับส่วนบนของแฟริ่ง เมื่อกระจกบังลมเลื่อนลง ยังทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันการโจรกรรมสำหรับระบบนำทางของ BMW ซึ่งมีให้เป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner