ภายในช่วงความเร็วที่ 25 ถึง 80 กม./ชม. SVA จะแจ้งผู้ขี่ให้ทราบถึงผู้ร่วมสัญจรบนท้องถนนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในระยะ 5 เมตรหรือน้อยกว่าจากผู้ขี่และกำลังขับขี่ที่ค่าความต่างสูงสุดของที่ 10 กม./ชม. ทันทีที่ยานพาหนะเข้ามาในรัศมีนี้ ไฟเตือนที่ฐานกระจกทางด้านข้างที่เกี่ยวข้องของยานพาหนะจะสว่างขึ้น หากผู้ขี่ต้องการเปลี่ยนช่องทางวิ่งและใช้ไฟเลี้ยวตามลำดับ ไฟเตือนจะเริ่มส่องประกายในกระจก
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขี่ยังคงสามารถมองเห็นภาพรวมของสภาพจราจรแวดล้อมและตรวจจับยานพาหนะในจุดบอดได้ทันเวลา ดังนั้น ระบบนวัตกรรมนี้จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ตัดความสำคัญในการตรวจเช็คด้วยกระจกมองหลังและการตรวจเช็คจุดบอด เพราะฉะนั้นผู้ขี่จึงไม่พ้นจากหน้าที่ให้ยังคงมีความตระหนักรับรู้และความรับผิดชอบ
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner