เนื่องจากมีเครื่องยนต์สูบคู่ตรงข้ามที่นำมาใช้ในรถ R 1200 GS รุ่นใหม่เป็นครั้งแรก จึงมีการนำระบบบริหารจัดการเครื่องยนต์ดิจิทัลแบบใหม่ BMS-X มาใช้ด้วย คุณสมบัติพิเศษหลัก ๆ ได้แก่ การฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบตามลำดับ โครงร่างขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา การบริหารจัดการเครื่องยนต์อิงตามแบบ alpha-n ที่มีอินเตอร์เฟสแรงบิดจะพิจารณามัลติจูดของตัวประกอบที่มีอิทธิพล ซึ่งช่วยให้สามารถทำการปรับระบบควบคุมการถ่ายโอนแรงบิดและคุณลักษณะในการตอบสนองได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถูกกำหนดด้วยคุณลักษณะของ e-gas ไปยังโหมดขับเคลื่อนที่ต่างกันให้เหมาะกับเงื่อนไขขอบเขตที่มีความหลากหลายมากที่สุดได้ หลักพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการเครื่องยนต์คือ ปริมาณของอากาศที่ถูกเข้าไป ซึ่งถูกกำหนดโดยอ้อมผ่านมุมของรูรับแสงและความเร็วหมุนรอบ ระบบควบคุมเครื่องยนต์สร้างค่าพิกัด (coordinated value) แบบแยกสำหรับปริมาณการฉีดและระยะเวลาการจุดระเบิดด้วยการใช้เครื่องยนต์เสริมและพารามิเตอร์แวดล้อม (ได้แก่ อุณหภูมิเครื่องยนต์ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศแวดล้อม) ร่วมกับแผนที่คุณลักษณะและฟังก์ชันแก้ไขที่เก็บบันทึกไว้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำการเตรียมส่วนผสมผ่านตัวคันเร่ง ที่มีความกว้างของรูที่ 52 มิลลิเมตรแทนความกว้างเดิมที่ 50 มิลลิเมตร หัวฉีดดูดอากาศเข้าได้สูงเป็นพิเศษที่ออกแบบใหม่ล่าสุดและอุปกรณ์ลดเสียงไอดีขนาดกว้างจะรับประกันการจ่ายไอดีเย็นและการเติมเชื้ิอเพลิงอย่างเหมาะสมที่สุด
ลิ้นเร่งแต่ละตัวถูกกระตุ้นด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยอาศัยระบบ e-gas คำขอของผู้ขับขี่ถูกส่งต่อโดยเซ็นเซอร์ที่แฮนด์คันเร่งไปยังระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์และถูกแปลงเป็นตำแหน่งเป้าหมายของลิ้นเร่ง ซึ่งจะถูกตั้งค่าโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยขึ้นอยู่กับโหมดขับเคลื่อนที่เลือก
e-gas ของรถ BMW R 1200 GS รุ่นใหม่จะปรับปรุงความสามารถในการขับขี่และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การวิ่งไม่สะดุดในบริเวณใกล้เคียงความเร็วแบบเดินเบาเนื่องจากระบบควบคุมเครื่องยนต์ตรวจจับค่าความต่างระหว่างสองกระบอกสูบในช่วงแรงดันปานกลางและจะชดเชยด้วยวิธีการควบคุมลิ้นเร่งที่เลือก ดังนั้น การตอบสนองที่หลากหลายของคันเร่ง (เบา, พอเหมาะ, โดยตรง) จึงเป็นไปได้ด้วยตัวเลือกอุปกรณ์เสริม "โหมด ASC และโหมดขับขี่" โดยขึ้นอยู่กับขอบข่ายการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องมาจากการปรับปรุงความสามารถในการควบคุม มุมของแฮนด์ควบคุมคันเร่งอาจจะลดจาก 85 เป็น 70 องศา นอกจากนั้น ยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้กับอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกสบายในตัวเลือกระบบ cruise control ได้ เนื่องจากมีการนำมาใช้กับรถ BMW GS เป็นครั้งแรก จึงมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ cruise control เป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริมสำหรับรถ R 1200 GS ให้ด้วย ซึ่งจะทำให้การเดินทางไกลบนถนนมอเตอร์เวย์สะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นต้น
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner