เครื่องยนต์ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive control system) ซึ่งประกอบด้วย Motronic เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาและเซ็นเซอร์ออกซิเจน ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับประกันการลดลงของสารที่เป็นพิษในไอเสียอย่างเหมาะสม เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่มีพาหะนำโลหะและโลหะมีค่า อย่างเช่น พาลาเดียมและโรเดียมบนพื้นผิวถูกใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษ
โลหะมีค่าเหล่านี้มีผลเชิงเร่งปฏิกิริยาจะเปลี่ยนสารที่เป็นอันตราย อย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและไนตรัสออกไซด์ ให้เป็นสารที่เป็นอันตรายน้อยลง สัดส่วนอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้เป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิภาพของเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา สัดส่วนของอากาศ 14.7 ส่วนต่อน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งส่วนถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง
เซ็นเซอร์ออกซิเจนจะวัดปริมาณออกซิเจนที่ตกค้างในไอเสีย โดยการส่งสัญญาณแก้ไขที่จำเป็นให้หน่วยควบคุมเพื่อการจัดองค์ประกอบของส่วนผสม ซึ่งจะเป็นการรับประกันคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไอเสียอย่างต่อเนื่อง
เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่มีระบบควบคุมถูกติดตั้งไว้ในระบบไอเสียสมรรถนะสูงที่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนได้กำหนดมาตรฐานการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนที่สุดสำหรับรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ ทั้งสำหรับผู้ขี่และสิ่งแวดล้อม
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner