ระบบสื่อสารประกอบด้วย M-ASK-H หนึ่งตัว ไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงสองตัวสำหรับหมวกกันน็อค รวมไปถึงแบตเตอรี่ NiMH ที่มีระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องสิบถึงสิบสองชั่วโมง ระบบดังกล่าวถูกควบคุมผ่านทางโมดูลสามปุ่มที่ติดตั้งเข้าที่ด้านหลังหมวกกันน็อคได้พอดี
ระบบสื่อสารของ BMW Motorrad มีจุดประสงค์ไม่เพียงช่วยให้ผู้ขับขี่และคนนั่งซ้อนท้ายสามารถสื่อสารกันได้ แต่ยังสามารถทำการสื่อสารด้วยอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น นอกจากจะสามารถพูดคุยกับผู้โดยสารแล้ว ผู้ขับขี่ยังได้ยินทิศทางจากอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator ทำการโทรหรือฟังเพลงในกรณีที่อุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานร่วมกันได้กับบลูทูธด้วย
ระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ยังช่วยให้สามารถทำการสื่อสารจากรถจักรยานยนต์คันหนึ่งไปยังรถจักรยานยนต์อีกคัน ระบบดังกล่าวสามารถสื่อสารได้ในระยะทางไกลสุด 100 เมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมีข้อจำกัดเล็กน้อยในเรื่องคุณภาพเสียง หากการเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะเนื่องมาจากระยะทางไกลมากหรือสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การเชื่อมต่อจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติเมื่อระยะทางระหว่างทั้งฝ่ายใกล้พออีกครั้ง
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner