ข้อมูลทั่วไป

อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ไม่มีเอกสารคำแนะนำการใช้งาน แล้วฉันจะหาข้อมูลได้ที่ไหน
เชื่อมต่ออุปกรณ์นำทาง Navigator V ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มา คำแนะนำการใช้งานถูกบันทึกเป็น PDF ในโฟลเดอร์ "OwnersManual" หรือในหน้า Navigator V ในส่วนสำหรับเอกสารดาวน์โหลด
มีแพ็คเกจ Navigator V สองประเภทต่างกัน แล้วต่างกันอย่างไร
ความแตกต่างชัดเจน: เวอร์ชั่นสำหรับการเตรียมการนำทางไม่รวมแท่นวางติดตั้ง 4 ปุ่ม เนื่องจากแท่นวางติดตั้งถูกประกอบมาจากโรงงานแล้ว
สามารถเพิ่มขยายหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ได้หรือไม่
ได้ อุปกรณ์มีช่องเสียบการ์ด microSD สำหรับแผนที่ขนาดสูงสุด 64GB (SDXC map) สามารถใช้หน่วยความจำได้ทั้งสำหรับแผนที่เพิ่มเติมรวมถึงสำหรับการบันทึก MP3 ดูให้แน่ใจว่าการ์ด SD cards ถูกฟอร์เมตเป็น FAT32 แล้ว ไม่รองรับรูปแบบ exFAT
ขนาดสูงสุดเท่าไหร่ที่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ได้
อุปกรณ์มีช่องเสียบการ์ด microSD สำหรับแผนที่ขนาดสูงสุด 64GB (SDXC map) สามารถใช้หน่วยความจำได้ทั้งสำหรับแผนที่เพิ่มเติมรวมถึงสำหรับการบันทึก MP3 ดูให้แน่ใจว่าการ์ด SD cards ถูกฟอร์เมตเป็น FAT32 แล้ว ไม่รองรับรูปแบบ exFAT
ฉันสามารถซื้อแผนที่เพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator ได้หรือไม่
ได้ สามารถใช้แผนที่ทั้งหมดที่มีจำหน่ายจาก Garmin หรือสำหรับอุปกรณ์ของ Garmin กับอุปกรณ์นำทาง Navigator V ได้ สามารถซื้อแผนที่เพิ่มเติมได้ทั้งจาก BMW Motorrad และจาก Garmin คุณจะพบรายละเอียดโดยรวมของข้อมูลแผนที่ที่มีจำหน่ายจาก Garmin ในเว็บไซต์ของ Garmin
ฉันพบข้อผิดพลาดในข้อมูลแผนที่ ฉันสามารถรายงานข้อผิดพลาดและขอให้แก้ไขได้อย่างไร
สามารถรายงานข้อผิดพลาดในข้อมูลแผนที่ให้ Garmin โดยการใช้โปรแกรม Base Camp เพื่อการดำเนินการต่อไป วิธีการคือ เชื่อมต่ออุปกรณ์นำทาง Navigator V เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิด Base Camp ตอนนี้ คุณสามารถรายงานข้อผิดพลาดโดยการคลิกขวาที่มุมมองแผนที่ใต้ตัวเลือก "รายงานข้อผิดพลาดของแผนที่ (Report map error)"
ฉันสามารถใช้อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V อย่างอิสระนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ของตัวเอง เช่น ในรถยนต์ ได้หรือไม่
จำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ที่ประกอบด้วยแท่นวางพร้อมลำโพงในตัว อุปกรณ์ยึดติดกระจกบังลมและสายต่อเพื่อให้ใช้อุปกรณ์นำทาง Navigator V ในรถยนต์ได้ด้วย สามารถหาซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมของแท้จาก BMW accessory ด้วยหมายเลขอะไหล่ 77 52 8 544 460
ฉันมีชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ของ Navigator IV แล้ว ฉันสามารถใช้กับอุปกรณ์นำทาง Navigator V ได้หรือไม่
ตามปกติแล้ว ก็น่าจะใช้ได้ อุปกรณ์นำทาง Navigator V ติดตั้งได้พอดีในอุปกรณ์ยึดและแหล่งจ่ายกำลังไฟแบตเตอรี่ก็ทำงานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นำทาง Navigator V ไม่มีลำโพงในตัวไม่เหมือนกับ Navigator IV และชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ของ Navigator IV ยังไม่มีลำโพง ซึ่งหมายความว่าจะไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์พร้อมลำโพงในตัวที่เหมาะกับอุปกรณ์นำทาง Navigator V จะดีกว่า
ทำไมฉันต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานทุกครั้งที่เปิดสวิตช์อุปกรณ์นำทาง Navigator V ของฉัน
การตกลงยอมรับข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานจำเป็นตราบใดที่อุปกรณ์ยังไม่มีการรับสัญญาณดาวเทียมและยังไม่ถูกเคลื่อนที่ หลังจากการขับขี่ครั้งแรกพร้อมด้วยอุปกรณ์นำทาง Navigator คุณไม่จำเป็นต้องยืนยันการตกลงยอมรับข้อกำหนดอีกต่อไป การรับสัญญาณอย่างเดียวไม่เพียงพอ อุปกรณ์นำทาง Navigator ต้องถูกเคลื่อนที่ไปด้วย
ฉันได้โอนเส้นทางมากมายโดยใช้ BaseCamp ไปยังอุปกรณ์นำทาง Navigator V ที่ฉันไม่ต้องการอีกแล้ว ถึงแม้ว่าฉันลบเส้นทางในอุปกรณ์นั้นออกไป แต่ก็ยังปรากฏขึ้นมาอีกหลังจากการรีเซ็ต ฉันจะลบเส้นทางออกอย่างถาวรได้อย่างไร
เมื่อโอนข้อมูลโดยใช้ BaseCamp เส้นทางและสิ่งที่ชื่นชอบจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์อย่างถาวร หากคุณต้องการลบเส้นทางและสิ่งที่ชื่นชอบทั้งหมดออกไปอย่างถาวรและกู้คืนไม่ได้จากอุปกรณ์นำทาง Navigator ให้ทำการลบเส้นทางและสิ่งที่ชื่นชอบในเมนูที่เกี่ียวข้องในอุปกรณ์นั้น ๆ ก่อน จากนั้น เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์และลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ย่อย /GPX ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลเส้นทางและสิ่งที่ชื่นชอบไว้
LIN Bus คืออะไร
LIN-Bus (Local Interconnect Network) เป็นระบบสื่อสารแบบอนุกรมใหม่ล่าสุดและเป็นสากลมากที่สุดในยานพาหนะ นี่คือมาตรฐานแบบเปิด "ภายใต้" CAN และถูกใช้ในที่ที่เทคโนโลยี CAN-Bus สิ้นเปลืองเวลานานเกินไป LIN จะเอื้ออำนวยให้มีการสื่อสารที่ง่ายสำหรับเซ็นเซอร์อัจฉริยะและแอคทูเอเตอร์ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้แบนด์วิดท์และความยืดหยุ่นของ CAN
TMC หมายถึงอะไร
TMC เป็นตัวย่อของ Traffic Message Channel TMC เป็นข้อมูลการจราจรที่ถูกส่งไปโดยเครื่องส่งสัญญาณหลายตัวพร้อมกับโปรแกรมวิทยุ สามารถรับฟังข้อมูลของ TMC ในสัญญาณวิทยุ แต่สามารถถอดรหัสได้ด้วยเครื่องรับสัญญาณที่เหมาะสม สามารถใช้ข้อมูลนี้โดยโปรแกรมวางแผนเส้นทางแบบอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถหนาแน่นหรืออันตราย
การแปลงข้อความเป็นคำพูด (Text-to-Speech) หมายถึงอะไร
การแปลงข้อความเป็นคำพูดหมายถึง ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันดับแรกสำหรับผู้ใช้ Navigator V เนื่องจากระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงไม่เพียงบอกทิศทางแต่ยังบอกชื่อถนนด้วย ซึ่งจะป้องกันความสับสนเมื่อเลี้ยวโค้งและทำให้การนำทางง่ายขึ้น ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงแบบเดิมมักจะส่งเสียงโดยเสียงจริงและเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า จากนั้น ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจะถูกนำมารวมเข้าด้วยกันในกรณีที่จำเป็นจากข้อความส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบแจ้งเตือนและนำมาเล่นซ้ำ ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อถนนที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า อาจจำเป็นต้องแปลงชื่อถนนทั้งหมดเป็นดิจิทัลในข้อมูลแผนที่ ซึ่งอาจจะได้ปริมาณที่เป็นไปไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม การแปลงข้อความเป็นคำพูดจะอ่านออกเสียงข้อความด้วยการเลียนเสียงมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียง ดังนั้น จึงใช้ไม่ได้กับระบบบันทึกเสียงล่วงหน้า แต่จะรู้วิธีการเน้นที่ตัวอักษร สระแต่ละตัวและการผสมคำ ผลลัพธ์คือ ระบบแจ้งเตือนที่ทำให้การนำทางง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคุณ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบลูทูธ

ฉันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดเข้ากับอุปกรณ์นำทาง Navigator V ผ่านทางบลูทูธได้บ้าง
คุณสามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารด้วยบลูทูธ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับ Navigator V เข้ากับอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ได้
ฉันสามารถใช้เครื่องเล่นสื่อของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ได้โดยไม่ใช้ชุดหูฟังบลูทูธ เช่น ผ่านสายเคเบิล ได้หรือไม่
ไม่ได้ เครื่องเล่นสื่อของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ A2DP ผ่านทางบลูทูธเท่านั้น หากไม่มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ อุปกรณ์นำทาง BMW Navigator V จะส่งเสียงแจ้งเตือนผ่านสายเคเบิลสำหรับระบบเสียงของ BMW Motorrad
ฉันจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V โดยไม่ใช้ระบบสื่อสารด้วยบลูทูธได้หรือไม่
ได้ สำหรับรถจักรยานยนต์ K 1600 GT, K 1600 GTL และ R 1200 RT ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจะเล่นซ้ำเมื่อเชื่อมต่อกับตัวเลือกอุปกรณ์เสริมของระบบเครื่องเสียงผ่านลำโพงแบบ onboard เมื่อใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์สำหรับอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V (หมายเลขอะไหล่ 77 52 8 544 460) ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจะเล่นซ้ำผ่านลำโพงที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ยึดในรถยนต์
อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V สองเครื่องสามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลใดผ่านบลูทูธได้บ้าง
สะดวกและใช้งานได้จริง: สามารถทำการแลกเปลี่ยนเส้นทางและสิ่งที่ชื่นชอบผ่านบลูทูธ เมื่อโอนข้อมูลเส้นทาง อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในเส้นทางถ้าไม่มีการติดตั้งแผนที่ถนนเหมือนกันในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง เนื่องจากมีการคำนวณเส้นทางใหม่เสมอโดยการใช้ข้อมูลแผนที่ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทููธยังทำงานระหว่าง Navigator V และ Navigator IV หรือระหว่าง Navigator V และ Navigator Adventure ด้วยหรือไม่
ไม่ได้ ไม่สามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธระหว่าง Navigator IV และ Navigator V เนื่องจาก Navigator V มีระบบภายในใหม่กว่าสำหรับการบันทึกเส้นทาง (เรียกว่า Trips) ซึ่งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ Navigator IV ไม่สามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธไปยัง Navigator Adventure เนื่องจากไม่รองรับบลูทูธ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Navigator Adventure สองเครื่องจะวิ่งโดยใช้ ANT Standard.

การสื่อสารด้วยบลูทูธ

สามารถรวม BMW Motorrad Navigator V เข้ากับระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ได้หรือไม่
ได้ Navigator V มีอินเทอร์เฟสบลูทูธติดตั้งไว้ภายใน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้ร่วมกับระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ได้ จึงสามารถทำการถ่ายโอนระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจาก Navigator V แบบไร้สายไปยังหมาวกกันน็อคของ BMW Motorrad ได้ ขั้นตอนนี้ไม่ขัดจังหวะการเชื่อมต่อของอินเตอร์คอมระหว่างหมวกกันน็อคของ BMW Motorrad สองใบ ในที่นี่ ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจะถูกถ่ายโอนไปยังหมวกกันน็อคหนึ่งใบเท่านั้น (หมวกกันน็อคของผู้ขี่) หากมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้บลูทูธได้ด้วย รวมถึงมีอุปกรณ์นำทาง Navigator V ข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์นำทาง Navigator V แทนหมวกกันน็อค สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างสะดวกโดยใช้อุปกรณ์นำทาง Navigator V วิธีนี้จะแสดงให้เห็นสายโทรเข้าที่อุปกรณ์นำทาง Navigator V พร้อมเบอร์โทรศัพท์ คุณยังสามารถยอมรับหรือปฏิเสธสายผ่านอุปกรณ์นำทาง Navigator V คุณสามารถโทรออกได้ด้วย ในที่นี่ อุปกรณ์นำทาง Navigator V ทำหน้าที่เป็นแป้นพิมพ์
สามารถใช้ระบบสื่อสารผ่านบลูทูธจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ กับอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ได้หรือไม่
ตามปกติแล้ว ก็น่าจะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าอุปกรณ์จะทำงานโดยไม่มีปัญหา แนะนำให้ใช้ระบบสื่อสารของ BMW Motorrad เพื่อการทำงานเหมาะสมที่สุด
ฉันต้องทำอะไรบ้างในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V เข้ากับระบบสื่อสารของ BMW Motorrad
คำแนะนำการใช้งานตามลำดับจะอธิบายกระบวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธเข้ากับระบบสื่อสารของ BMW Motorrad และอุปกรณ์นำทาง Navigator V
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V เข้ากับหมวกกันน็อคของผู้ขี่ผ่านบลูทูธได้ด้วยหรือไม่ หากเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์คอมเข้ากับหมวกกันน็อคของผู้โดยสาร
ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถได้ยินระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง รวมถึงเพลงจากเครื่องเล่นสื่อได้จากหมวกกันน็อคหนึ่งใบเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์นำทาง Navigator V พร้อมกับระบบสื่อสารของ BMW Motorrad สองระบบ คุณต้องเชื่อมต่อเข้ากับหมวกกันน็อคก่อน (หมวกกันน็อคของผู้ขี่) หมวกกันน็อคใบที่สองถูกเชื่อมต่อเข้ากับหมวกกันน็อคใบแรกตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำการใช้งานระบบสื่อสารของ BMW Motorrad การเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์คอมจะยังคงทำงานอยู่แม้แต่ในระหว่างที่ใช้ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจากอุปกรณ์นำทาง Navigator V
ฉันได้ติดตั้งระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ในหมวกกันน็อคแล้ว แต่ไม่สามารถปรับความดังเสียงผ่านตัวควบคุม MMC controller ได้
ความดังเสียงของระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ที่ถูกควบคุมด้วยตัวควบคุม MMC จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ระบบสื่อสารของ BMW Motorrad เวอร์ชั่นล่าสุด v250 มีซอฟต์แวร์ให้โดยไม่มีค่าบริการจากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของ BMW อย่างเป็นทางการ
ฉันสามารถใช้ระบบควบคุมความดังเสียงของ MMC ที่รถ R 1200 GS ด้วยหมวกกันน็อคบลูทูธที่ไม่ได้มาจาก BMW ได้หรือไม่
ไม่ได้ ระบบควบคุมความดังเสียงผ่านตัวควบคุม MMC ต้องการหมวกกันน็อคบูลทูธที่สามารถทำการควบคุมความดังเสียงจากทางไกลได้ เฉพาะระบบสื่อสารของ BMW Motorrad เท่านั้นที่รองรับระบบควบคุมทางไกลด้วยตัวควบคุม MMC
ถ้าฉันใช้อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V พร้อมระบบอินเตอร์คอมของหมวกกันน็อค ฉันได้ยินเสียงทุกครั้งที่กดปุ่มหรือแตะจอภาพ ฉันจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร
ถ้าคุณใช้อุปกรณ์นำทาง Navigator V ร่วมกับระบบสื่อสาร BT เราขอแนะนำให้ปิดสวิตช์เสียงปุ่มกดและเสียงหน้าจอสัมผัส วิธีการ คือ ไปยังหน้าหลักของอุปกรณ์นำทาง Navigator V และกด "ความดังเสียง (Volume)" ในหน้าถัดไป ให้กดรูปประแจที่มุมบนซ้าย กด "เสียงปุ่มกด" เพื่อเอาเครื่องหมายถูกสีเขียวออกเพื่อปิดสวิตช์เสียงปุ่มกด

โทรศัพท์มือถือบลูทูธ

ฉันสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะโทรศัพท์มือถือเข้ากับอุปกรณ์นำทาง Navigator V เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ (ประมาณ 10 วินาที) หลังจากที่การเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะ หลังจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในอุปกรณ์นำทาง Navigator V แต่การเชื่อมต่อผ่าน Smartphone Link ทำงานโดยไม่มีปัญหา ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
เนื่องจากอุปกรณ์นำทาง Navigator V ไม่มีลำโพงติดตั้งภายใน ข้อความนี้จึงปรากฏถ้าไม่มีสื่อกลางเอาต์พุตสำหรับระบบเครื่องเสียง ดังนั้น จึงสามารถทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธหรือหมวกกันน็อคหรือชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ (พร้อมด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟที่เปิดใช้งาน) แล้วเช่นกัน ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธทำงานได้เสมอโดยไม่มีชุดหูฟังหรือชุดอุปกรณ์สำหรับรถยนต์
ฉันจะได้ยินระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจากอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ในระหว่างการโทรหรือไม่
หากใช้การโทรอยู่ผ่านอุปกรณ์นำทาง Navigator V และโทรศัพท์มือถือบลูทูธที่เชื่อมต่ออยู่ ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงจากอุปกรณ์นำทาง Navigator V จะถูกระงับเพื่อไม่ให้รบกวนการโทร อย่างไรก็ตาม เสียงเตือนจะให้สัญญาณคำสั่งนำทางในระหว่างการโทร คุณจะเห็นคำสั่งในเวลาเดียวกันบนจอภาพอุปกรณ์นำทาง Navigator V
ฉันได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของตัวเองและระบบสื่อสารของ BMW Motorrad ผ่านบลูทูธเข้ากับอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ตอนนี้ ฉันสามารถฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V ไม่สามารถส่งต่อเพลงผ่านบลูทูธ กรุณาใช้เครื่องเล่นสื่อที่รวมอยู่ในอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V แทน

ระบบเตรียมการนำทาง

ความแตกต่างในระบบเตรียมการนำทางระหว่าง K 1600 GT / GTL และ the R1200 GS คืออะไร
ระบบเตรียมการนำทางของ K 1600 GT / GTL และ the R 1200 GS คล้ายคลึงกันมากและอาศัยเทคโนโลยีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มัลติคอนโทรลเลอร์บน R 1200 GS ควบคุมอุปกรณ์นำทาง Navigator V โดยตรง ในขณะที่มัลติคอนโทรลเลอร์บน K 1600 GT / GTL ควบคุมแผงหน้าปัดที่ส่งคำสั่งย่อไปยังอุปกรณ์นำทาง Navigator V
ฉันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V เวอร์ชั่นพิเศษสำหรับระบบเตรียมการนำทางของ R 1200 GS หรือไม่
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator V เวอร์ชั่นพิเศษสำหรับรถ R 1200 GS เพราะมีวิธีการใช้งานอุปกรณ์นำทาง Navigator V ที่ต่างกันสองแบบ เวอร์ชั่นสำหรับระบบเตรียมการนำทางไม่รวมแท่นวางติดตั้ง 4 ปุ่ม เนื่องจากมีิการติดตั้งเข้ากับรถ R 1200 GS แล้ว
สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มระบบเตรียมการนำทางของ R 1200 GS ภายหลังได้ด้วยหรือไม่
ระบบเตรียมการนำทางประกอบด้วยมัลติคอนโทรลเลอร์ ฉากยึดติดตั้งและแท่นวางติดตั้งด้วยแผงหน้าปัด ยังสามารถทำการปรับแต่งเพิ่มส่วนประกอบแต่ละส่วนได้ภายหลัง
สามารถติดตั้งระบบเตรียมการนำทางด้วยมัลติคอนโทรลเลอร์ที่ pre-2013 R 1200 GS ได้ด้วยหรือไม่
ไม่ได้ ระบบเตรียมการนำทางจำเป็นต้องใช้ LIN Bus ไม่มีให้สำหรับรถรุ่น R 1200 GS ก่อนปี 2013
หากสั่งซื้อรถ R 1200 GS โดยไม่มีระบบเตรียมการนำทาง จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์นำทาง Navigator V ในภายหลังได้หรือไม่
ได้ สามารถใช้อุปกรณ์นำทาง Navigator V พร้อมแท่นวางติดตั้ง 4 ปุ่มที่รวมอยู่ในแพ็คเกจกับรถ R 1200 GS ได้เช่นกัน สำหรับการติดตั้ง จำเป็นต้องใช้ฉากยึดติดตั้งโดยอาศัยแผงหน้าปัดด้วย
ฉันมีอุปกรณ์นำทาง Navigator IV แล้ว ฉันสามารถใช้อุปกรณ์นี้กับรถ R 1200 GS พร้อมระบบเตรียมการนำทางได้หรือไม่
ได้ ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือ อุปกรณ์นำทาง Navigator IV มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 4.90 หรือใหม่กว่า หากจำเป็น สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์นำทาง Navigator IV ได้ทาง WebUpdater
สามารถใช้ Garmin Zumo 660 กับระบบเตรียมการนำทางของรถ R 1200 GS ได้หรือไม่
Garmin Zumo 660 เข้ากันได้กับระบบเตรียมการนำทางที่จ่ายไฟให้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรองรับการควบคุมการทำงานด้วยมัลติคอนโทรลเลอร์และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ของอุปกรณ์นำทาง Navigator IV หรือ Navigator V
การแจ้งเตือนถังน้ำมันของอุปกรณ์นำทาง Navigator V เชื่อมต่อกับไฟเตือนถังน้ำมันของรถ K 1600 GT / GTL หรือ R 1200 GS กับระบบเตรียมการนำทางหรือไม่
การแจ้งเตือนถังน้ำมันของ Navigator V ที่รถ K 1600 GT / GTL ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ช่วงค่าที่ถูกถ่ายโอนจากรถจักรยานยนต์ คุณสามารถตั้งค่าเทรชโฮลด์การแจ้งเตือนของอุปกรณ์นำทางให้มีลักษณะเฉพาะบุคคลได้ ไม่ขึ้นอยู่กับหลอดไฟสำรองของ K 1600 GT / GTL ในขณะที่รถ R 1200 GS มีการแจ้งเตือนถังน้ำมันเชื่อมต่อเข้ากับไฟเตือนถังน้ำมันของรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ค่าเทรชโฮลด์การแจ้งเตือนของอุปกรณ์นำทาง Navigator V จึงเชื่อมต่อกับรถ R 1200 GS โดยไม่มีฟังก์ชันการทำงาน การแจ้งเตือนถังน้ำมันจะถูกส่งไปพร้อมกับการแจ้งเตือนถังสำรองน้ำมันของรถ R 1200 GS
ฉันสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ยึดที่ติดตั้งกับระบบเตรียมการนำทางด้วยแท่นวางติดตั้ง 4 ปุ่มและยังคงใช้มัลติคอนโทรลเลอร์ได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากแท่นวางติดตั้ง 4 ปุ่มไม่รองรับ LIN Bus
ฉันมีอุปกรณ์นำทาง Navigator IV ที่รถ 2013 R 1200 GS ของฉันอยู่แล้ว และต้องการซื้ออุปกรณ์นำทาง Navigator V ฉันสามารถเปลี่ยน Navigator IV เป็น Navigator V ได้หรือไม่
ได้ อุปกรณ์ยึดของระบบเตรียมการนำทางที่รถ 2013 R 1200 GS หรือรุ่นใหม่กว่าทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์นำทาง Navigator IV และ Navigator V จึงรองรับขอบเขตการทำงานทั้งหมดของ Navigator V
ฉันมีอุปกรณ์นำทาง Navigator IV ที่รถ K 1600 GT / GTL ของฉันอยู่แล้ว และต้องการซื้ออุปกรณ์นำทาง Navigator V ฉันสามารถเปลี่ยน Navigator IV เป็น Navigator V ได้หรือไม่
ได้ อุปกรณ์ยึดของระบบเตรียมการนำทางที่รถ K 1600 GT / GTL ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับอุปกรณ์นำทาง Navigator IV และ Navigator V เนื่องจาก Navigator V มีจอแสดงผลขนาดใหญ่กว่า Navigator IV จึงต้องทำการเปลี่ยนฝาครอบแผงหน้าปัดของรถจักรยานยนต์ K 1600 GT / GTL ก่อนปี 2014 (หมายเลขอะไหล่: 46 63 8 546 302) จากนั้น จอภาพทั้งหมดของอุปกรณ์นำทาง Navigator V จึงจะมีภาพปรากฏให้เห็น สามารถใช้หมายเลขอะไหล่ต่อไปนี้ 46 63 8 546 367 เพื่อขอฝาครอบที่เข้ากันได้สำหรับช่องติดตั้งระบบนำทางได้

การปฏิบัติงานและคุณสมบัติพิเศษ

อุปกรณ์นำทาง Navigator V สามารถคำนวณเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะได้หรือไม่
ได้ อุปกรณ์นำทาง Navigator V สามารถคำนวณเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะได้ อย่างไรก็ตาม ทางโค้งเหล่านี้ยังคงเป็นการเชื่อมต่อที่น่าสนใจระหว่างสองจูด
ฉันจะอัปเดตฐานข้อมูลตัวแทนจำหน่ายของ BMW Motorrad ในอุปกรณ์นำทาง Navigator ของฉันได้อย่างไร
ฐานข้อมูลตัวแทนจำหน่ายของ BMW Motorrad ในอุปกรณ์นำทาง Navigator ของคุณได้รับการอัปเดตปีละครั้ง คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่หน้า Navigator V คัดลอกไฟล์ไปวางในอุปกรณ์นำทางเพื่อเริ่มการติดตั้ง คำแนะนำที่ชัดเจนรวมอยู่ในฐานข้อมูล
สามารถกำหนดไอคอนที่มุมมองแผนที่ของอุปกรณ์นำทางได้ คุณจะตั้งรถจักรยานยนต์ BMW ให้เป็นไอคอนได้จากที่ไหน
คุณสามารถดาวน์โหลดไอคอนพร้อมยานพาหนะล่าสุดของ BMW Motorrad ได้ในหน้า Navigator V ในขณะนี้ รถรุ่น R 1200 GS, K 1600 GT, K 1600 GTL และ R 1200 RT มีสีให้เลือกหลากหลาย
มีการอัปเดตข้อมูล TMC ให้สำหรับรถ K 1600 GT / GTL มีให้สำหรับรถ R 1200 GS หรือไม่
สำหรับรถ K 1600 GT / GTL จะได้รับการอัปเดตข้อมูล TMC จากวิทยุรถจักรยานยนต์และข้อมูลถูกส่งจากที่นั่นไปยังอุปกรณ์นำทาง Navigator V เนื่องจากรถ R 1200 GS ไม่มีวิทยุ ในที่นี่ จึงไม่มีการอัปเดตข้อมูล TMC ให้
สามเหลี่ยมขนาดเล็กที่ปรากฏในเมนูและกล่องสนทนาต่าง ๆ หมายถึงอะไร
สามเหลี่ยมขนาดเล็กแสดงให้เห็นว่าสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Navigator V ตามลำดับได้โดยการกดค้างตัวควบคุม MMC จะกดด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดวางสามเหลี่ยม
สามารถปรับจอภาพเริ่มต้นที่อุปกรณ์นำทาง Navigator V ให้เหมาะกับแต่ละคนได้หรือไม่
ไม่สามารถทำการปรับจอภาพเริ่มต้นให้เหมาะกับแต่ละคนได้
ฉันต้องถอดอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator หรือไม่เมื่อทำการเติมน้ำมันอีกครั้งให้รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันจากน้ำมันกระเด็นใส่หรือไอน้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่ต้อง ตัวเรือนและจอภาพของอุปกรณ์นำทาง Navigator กันน้ำมันเชื้อเพลิง คุณเพียงแค่ใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระเด็นใส่
ฟังก์ชันเข็มทิศของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator ชี้ไปในทิศทางที่ผิดทันทีหลังจากที่ทำการเปิดสวิตช์ หลังจากขี่รถออกไป ทิศทางที่ระบุจึงถูกต้อง มีสาเหตุมาจากอะไร
ฟังก์ชันเข็มทิศของอุปกรณ์นำทาง Navigator จะอิงตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเข็มทิศและไม่อิงตามกลไกเข็มทิศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเข็มทิศจะกำหนดทิศทางโดยการหาค่าความต่างระหว่างจุดวัดตำแหน่งที่ต่างกันสองจุด หากอุปกรณ์นำทาง Navigator ไม่ขยับ แสดงว่าไม่มีค่าความต่างและไม่สามารถกำหนดทิศทางเข็มทิศได้ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณเริ่มเคลื่อนที่ ระบบจะสามารถคำนวณค่าความต่างได้ เข็มทิศจึงจะแสดงทิศทางที่ถูกต้อง
มีการรองรับระบบชดเชยสัญญาณจีพีเอสของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator หรือไม่
ไม่มีการรองรับระบบชดเชยสัญญาณจีพีเอสของอุปกรณ์นำทาง BMW Motorrad Navigator ฟังก์ชันนี้ถูกใช้เพื่อจะสามารถนำทางได้โดยการประเมินสัญญาณเครื่องวัดความเร็วรอบและสิ่งที่เรียกว่า "gyro" (เข็มทิศ) แม้แต่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ เช่น อยู่ในอุโมงค์ เป็นต้น
spinner