จอภาพข้อมูลจะแสดงให้เห็นความดังเสียงและเพลงที่ฟังอยู่ สามารถเก็บอุปกรณ์ภายนอกไว้ในช่องที่ปิดผนึกตรงด้านขวาในแผงด้านใน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์จากสภาพอากาศ
ฟังก์ชันวิทยุยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง; อย่างไรก็ตาม ระบบเครื่องเสียงแบบใหม่สามารถบันทึกสถานีวิทยุได้ 24 สถานีแทน 6 สถานีเดิม สามารถเลือกสถานีวิทยุได้ด้วยตัวเองผ่านฟังก์ชันหน่วยความจำหรือฟังก์ชันค้นหาสถานีีด้วยการรับสัญญาณดีที่สุด (autostore) จอภาพข้อมูลจะแสดงให้เห็นสถานีวิทยุปัจจุบัน ระบบควบคุมความดังเสียงที่ขึ้นอยู่กับความเร็วมีอยู่สามระดับ
นอกจากฟังก์ชันที่มัลติคอนโทรลเลอร์แสดงให้เห็น ยังสามารถควบคุมวิทยุผ่านปุ่มที่อยู่ทางซ้ายในแผงด้านในได้เหมือนเดิม
+ ศึกษาเพิ่มเติม

เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

spinner