ระบบ ABS Pro เป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรม กล่าวคือ นอกจากกการเข้าถึงข้อมูลที่วัดโดยระบบ ABS ทั่วไปแล้ว ระบบนี้ยังตรวจสอบมุมเอียงของรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถหน่วงการก่อตัวของความดันเบรก

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ตอนนี้ นักบิดรถซุปเปอร์สปอร์ตสามารถสัมผัสกับคุณสมบัติที่โดดเด่นในการขี่ HP4 ได้เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิมเช่นกัน: ด้วยความปลอดภัยสูงขึ้นเนื่องจากมีระบบ ABS Pro

BMW Motorrad เป็นผู้ให้บริการ ABS Pro รายเดียวของโลกสำหรับรถจักรยานยนต์ supersports ตอนนี้ มีระบบ ABS Pro ให้สำหรับ BMW HP4 เป็นโมดูลอุปกรณ์ปรังแต่ง คุณสมบัติดังกล่าวได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานบนถนนสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโหมดการขี่บนถนนอย่าง "Rain" และ "Sport"

+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner