ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม "ไฟหน้าแบบปรับได้" ยังประกอบด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่เปลี่ยนกระจกสะท้อนแสงมาตรฐานให้เป็นกระจกแบบหมุน กระจกดังกล่าวจึงถูกหมุนไปรอบ ๆ แกนโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งลาดเอียงและจะชดเชยมุมหมุนของยานพาหนะ วิธีนี้จะช่วยให้ไฟหน้า (ไฟต่ำ) สามารถชดเชยตำแหน่งลาดเอียง รวมไปถึงการชดเชยพิตช์ การเคลื่อนที่ทั้งสองถูกวางซ้อนทับกันเพื่อให้ลำแสงส่องเข้าไปในมุม วิธีนี้ส่งผลให้ทัศนวิสัยบนท้องถนนดียิ่งขึ้นเมื่อเลี้ยวที่หัวมุม ดังนั้น จึงเป็นการนำเสนอความปลอดภัยแบบแอ็คทีฟในการขี่เพิ่มสูงขึ้นมาก
ตำแหน่งลาดเอียงของยานพาหนะถูกกำหนดผ่านเซ็นเซอร์วัดอัตรามุมที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลาง CAN bus จะกระจายข้อมูลและยังนำไปใช้เพื่อการควบคุมเสถียรภาพ DTC อัลกอริทึมเชิงซ้อนที่ใช้ ณ ที่นี่ ได้รับการพัฒนาโดย BMW Motorrad เท่านั้นและยังเป็นประเภทเดียวในกลุ่ม
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner