ระบบนี้จะขจัดการหมุนเหวี่ยงของล้อหลังและทำให้การส่งกำลังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขี่ในสถานการณ์แบบก้ำกึ่ง อาทิเช่น เมื่อขี่ท่ามกลางสายฝน หากระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่บังคับ ตัวอย่างเช่นบนเส้นทางแข่งรถ คุณสามารถปิดใช้งานระบบนี้ด้วยการกดปุ่ม แม้แต่ในขณะเคลื่อนที่
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner