ฟังก์ชันเสริมของไฟเบรกที่ปัจจุบันยังถูกกำจัดอยู่ในภาคพื้น EU และ ECE ถูกแบ่งออกเป็นสองระดับ เปิดใช้งานระดับที่หนึ่งโดยการลดความเร็วลงอย่างทันทีตั้งแต่ความเร็วเกินกว่า 50 กม./ชม. ไฟเบรกจะแจ้งเตือนรถที่วิ่งตามหลังด้วยความถี่ 5 เฮิรตซ์ ในระดับที่สอง เปิดใช้งานระบบไฟแจ้งเตือนอันตรายเพิ่มเติมได้โดยการเบรกกะทันหันถึงความเร็วอย่างน้อยต่ำกว่า 14 กม./ชม. ซึ่งจะยังคงทำงานอยู่จนกว่ายานพาหนะจะเร่งเครื่องถึงความเร็วอย่างน้อย 20 กม./ชม. อีกครั้ง
ไฟเบรกกระพริบฉุกเฉินมีวางจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมแยกชิ้นจากโรงงานที่สัมพันธ์กับระบบ ABS Pro (สัมพันธ์กับอุปกรณ์เสริม Pro Riding Modes) ตั้งแต่รุ่นปี 2016 ขึ้นไปสำหรับรุ่น R 1200 GS และ R 1200 GS Adventure และ S 1000 XR นักบิดรถ K 1600 GT, GTL และ GTL Exclusive จะมีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยนี้เป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่นปี 2016
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner