ไฟส่องกลางวันขณะขับขี่ช่วยให้คนสัญจรบนท้องถนนคนอื่น ๆ มองเห็นรถจักรยานยนต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ประโยชน์ข้ออื่น ๆ ของเทคโนโลยี LED คือ การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงและอายุการใช้งานยาวนานมาก สามารถเปิดสวิตช์ไฟส่องกลางวันขณะขับขี่โดยอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์แสงสว่างหรือด้วยตัวเองโดยการกดปุ่ม "ไฟส่องกลางวันขณะขับขี่" ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับโคมไฟหน้าตัวหลัก เมื่อความมืดเริ่มปกคลุมหรือเมื่อเข้าไปในอุโมงค์ ไฟจะสลับเป็นโคมไฟฮาโลเจนตัวหลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่องสว่างบนท้องถนนจึงทำให้ผู้ขี่มีทัศนวิสัยดีเยี่ยม
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner