ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยียังทำให้สามารถลดขอบเขตของงานบำรุงรักษาที่จำเป็นในแต่ละช่วงเวลา จากการปรึกษาหารือกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า จึงเห็นได้ชัดว่าไม่มีการใช้ประโยชน์จากการบริการประจำปีตามที่กำหนดนอกเหนือจากการบำรุงรักษาทุก ๆ 10,000 กม. และการให้บริการตรวจเช็คสภาพทุก ๆ 20,000 กม. เสมอไป ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อสภาพเทคโนโลยีของยานพาหนะและหมายความว่า ลูกค้านำรถจักรยานยนต์มาเข้ารับบริการทุก ๆ สามปีเท่านั้น เป็นต้น วัสดุในการดำเนินงานหลายกลุ่มจึงล้าสมัย
BMW Motorrad จึงได้พัฒนาแนวคิดการให้บริการแบบยืดหยุ่น ซึ่งจะคำนึงถึงช่วงเวลาเมื่อไม่มีการใช้รถด้วยเพื่อที่จะพิจารณาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า รวมไปถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งหมายความว่า ขอบเขตของงานบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วเป็นสำคัญมากกว่าระยะทางไมล์
จอแสดงผลช่วงเวลาการบริการเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่น รถจักรยานยนต์ BMW ทั้งหมดจำเป็นต้องมีกำหนดการนัดหมายการบำรุงรักษาหนึ่งครั้งต่อปีโดยไม่คำนึงถึงระยะไมล์ สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยมาก ก็มีองค์ประกอบยึดตามระยะไมล์ที่ใกล้ถึงกำหนดการนัดหมายประจำปีตามข้อบังคับเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเมื่อระยะไมล์เกิน 10,000 กิโลเมตรต่อปี ลูกค้าจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่ารถจักรยานยนต์ถึงกำหนดการบำรุงรักษาได้ในเวลาที่เหมาะสมผ่านทางจอแสดงแบบมัลติฟังก์ชัน
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner