ลำแสงไฟที่เด่นสะดุดตากำเนิดจากเทคโนโลยีไฟซีนอนสว่างจ้าพอ ๆ กับโคมไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
ฝาครอบป้องกันหลอดทรงกระบอกสำหรับตัวสะท้อนแสงถูกออกแบบสำหรับไฟซีนอนของรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเพื่อป้องกันให้ไฟไม่ให้กระจายและอาการตาพร่ามัวที่ไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการส่องแสงบนท้องถนนให้ดียิ่งขึ้นในความมืดและเวลาที่ทัศนวิสัยย่ำแย่ ทำให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังทำให้คนสัญจรบนถนนคนอื่น ๆ มองเห็นนักบิดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
หลอดไฟซีนอนจะให้กำเนิดไฟตามหลักการในการปล่อยก๊าซจนหมด การปล่อยประกายไฟระหว่างอิเล็กโทรดในหลอดไฟที่บรรจุก๊าซซีนอนจะสร้าง "อุโมงค์ก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออน" ซึ่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน วิธีนี้ทำให้ก๊าซส่องแสงสว่าง การส่องแสงสว่างและความเข้มข้นของไฟสูงกว่าหลอดไฟฮาโลเจนทั่วไป สเปกตรัมของสีของแสงไฟซีนอนคล้ายกับแสงสว่างตามธรรมชาติมาก ดังนั้นจึงทำให้นักบิดมองเห็นได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้น
ลำแสงไฟซีนอนแบบไฟต่ำของ BMW Motorrad เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำหรับความปลอดภัยแบบแอ็คทีฟและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อขี่รถจักรยานยนต์
+ ศึกษาเพิ่มเติม

ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

spinner